Verwachtingen

In opdracht van het ministerie van OCW wordt er op dit moment door de AOb en Ouders & Onderwijs gewerkt aan een landelijke norm basisondersteuning. Deze norm beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten.

De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning, met als doel dat alle kinderen in Nederland uit mogen gaan van eenzelfde basisniveau van ondersteuning op iedere school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag.

Eenduidigheid

Deze landelijke norm moet zorgen voor meer eenduidigheid tussen verschillende regio’s en meer duidelijkheid voor ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals over waar zij op kunnen rekenen en wat er van ze verwacht wordt.

Ondersteunen en versterken

Vanuit BiOND neemt Jard de Jager als beleidsmedewerker leerlingondersteuning vo deel aan de klankbordgroep die de AOb en Ouders & Onderwijs organiseert ten behoeve van deze landelijke norm.  Als BiOND zetten wij ons ervoor in dat het een handzaam eindproduct is dat ondersteunend is aan de werkzaamheden van leerlingondersteuners en dat aansluit bij de huidige verplichtingen en wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat het geen extra “afvinklijstje” wordt of een extra taak die de werkdruk verhoogt.

De landelijke norm moet dienend zijn aan eerlijke kansen voor alle leerlingen en moet tegelijkertijd niet beperkend werken in de ontwikkeling naar inclusief onderwijs.

Meer weten?

Volg de publicaties en kanalen van BiOND om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom deze landelijke norm. Neem gerust contact op met Jard via jard.dejager@biond.nu als je vanuit jouw rol hierover wilt overleggen.

Vergelijkbare berichten