Het Algemeen Bestuur (AB) bepaalt de koers en de kaders van de vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de Ledenraad.