Het Algemeen Bestuur (AB) bepaalt de koers en de kaders van de vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de Ledenraad. 

Het AB wordt vernieuwd en is op zoek naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en algemene bestuursleden.