Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van BiOND, vereniging voor begeleiders in onderwijs.

Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn voor het laatst herzien in juni 2023. 

De lidmaatschapsvoorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op deze pagina en per e-mail verstuurd naar de leden. 

1. Lid worden

Iedereen mag lid worden van BiOND. Inschrijven als lid verloopt als volgt:

 1. Vul het lidmaatschapsformulier in op de website of stuur een e-mail naar contact@biond.nu
 2. Het secretariaat neemt contact op en bevestigt de inschrijving.
 3. Het nieuwe lid ontvangt een eigen, uniek lidmaatschapsnummer.
 4. De factuur wordt gestuurd.
 5. De betaling dient te geschieden binnen 28 dagen.

2. Lidmaatschap 

 • Lidmaatschap aanvragen is het gehele jaar mogelijk. 
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Het schooljaar start op 1 augustus.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt per schooljaar gefactureerd. 
 • De lidmaatschapsprijs wordt berekend per schooljaar.
 • Bij aanmelding na 1 februari wordt een half jaar berekend. 

3. Contributie

De contributie voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op:

 • Lidmaatschap volledig schooljaar: € 165,00
 • Lidmaatschap half schooljaar (vanaf 1 februari): € 82,50
 • Lidmaatschap voor gepensioneerd leden, per schooljaar: € 82,50

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt elk schooljaar door de Ledenraad vastgesteld en gecommuniceerd naar alle leden. Elk lid dient deze contributie te voldoen.  

4. Lidmaatschapsvoordelen

Voor leden van BiOND worden de volgende voordelen toegepast:

4.1. Gratis juridisch advies

De juridische ondersteuning voor BiOND-leden wordt uitgevoerd door VGA en bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 1. eerstelijns telefonische consulten;
 2. tweedelijns advisering en ondersteuning (het aanmaken van een dossier, het op gesprek uitnodigen van het betreffende lid, het voeren van correspondentie en/of telefoongesprekken, besprekingen, etc.) 

Gerechtelijke en niet-gerechtelijke procedures worden niet uitgevoerd. VGA biedt geen gratis ondersteuning bij procedures die voor een gerecht of commissie gevoerd (moeten) worden. Ook zogenaamde niet-gerechtelijke procedures, waaronder zienswijzen, bezwaarprocedures, klachtprocedures, mediation en (ontslag)procedures bij het UWV zijn nadrukkelijk uitgesloten en moeten BiOND-leden zelf 

5. Lidmaatschapsduur

 • Het lidmaatschap duurt minimaal 1 schooljaar, tenzij iemand halverwege het jaar lid is geworden. 
 • Het lidmaatschap wordt elk jaar per 1 augustus automatisch verlengd met 1 jaar tot wederopzegging.

6. Aanpassen van het lidmaatschap

 • Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen aangepast worden in de Mijn BiOND omgeving, via het contactformulier op de website, per e-mail via contact@biond.nu
 • Ga je werken op een andere school of organisatie en wil je jouw lidmaatschap behouden? Of wil je jouw lidmaatschap doorgeven aan een ander persoon binnen je huidige school of organisatie?

7. Opzeggen van het lidmaatschap

 • Opzeggen is alleen mogelijk via het online opzeggingsformulier of per e-mail via contact@biond.nu
 • Opzegging eindigt daarnaast wanneer het Algemeen Bestuur hiertoe besluit indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • Het secretariaat verwerkt de opzegging en stuurt een bevestiging per e-mail. 
 • Opzeggen dient per schooljaar te geschieden, de opzegging moet voor 31 juli van het voorgaande schooljaar ingediend zijn. 
 • BiOND ontvangt bij de opzegging ook (een indicatie van) de reden voor opzegging, zodat de bedrijfsvoering of het beleid hier waar mogelijk op aangepast kan worden.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap komt het gebruik van alle aan het lidmaatschap gekoppelde producten en diensten te vervallen.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft BiOND geen mogelijkheid tot restitutie van de betaalde contributie. Het lid is verplicht om de contributie voor de duur van het resterende schooljaar te voldoen. Het is wel mogelijk om het lidmaatschap over te zetten naar een collega of opvolger.
 • In het geval van het overlijden van een lid, zal de contributie gecrediteerd worden vanaf de datum van overlijden. Er zal in deze situatie wel een vorm van bewijs aangeleverd dienen te worden.

8. Lidmaatschapsmogelijkheden voor scholen

 • Het is niet mogelijk om als school lid te zijn van BiOND. Een lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat degene die lid is persoonlijk kan profiteren van alle voordelen, maar ook dat degene die lid is persoonlijk verantwoordelijk is voor de betaling, ook als de school het lidmaatschap betaalt.

9. Statuten

 • Voor formele informatie over BiOND zoals het doel van de vereniging, de verenigingsstructuur, het bureau en de directeur, taken en bevoegdheden van het bestuur of de financiën verwijzen wij naar de statuten