Voor het schooljaar 2023-2024 gelden de volgende bedragen:

Lidmaatschap:  € 165,00
Gepensioneerd lid: € 82,50
Lidmaatschap vanaf 1-2-2024 tot 1-8-2024: € 82,50
Abonnement BiOND Magazine: € 54,50 ex 9% btw

Vakbondscontributie verrekenen met je brutoloon

BiOND-leden die werkzaam zijn in het vo en mbo (BVE) is het op basis van de cao’s voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie te verrekenen met het bruto jaarinkomen. 

Wat moet je doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel moet je voor 1 november van het betreffende kalenderjaar dit aanvraagformulier inclusief de factuur en een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbonds-contributie) bij je werkgever inleveren. De betaalde vakbondscontributie wordt dan ingehouden op de bruto eindejaarsuitkering en vervolgens weer netto aan je uitgekeerd. Daardoor betaal je er geen loonheffing over. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de eindejaarsuitkering als bruto salaris-component in aanmerking komt voor een verrekening van de vakbondscontributie. De werkgever zorgt voor de juiste verwerking van de door jou verstrekte gegevens.