In gesprek met… Tanja en Martine.

Hoe kan het zijn dat het meest belangrijke theoretische LOB-uitgangspunt dat de afgelopen decennia is geïntroduceerd maar niet wil beklijven bij de leerlingen? Decanen kennen de vijf competenties wel, voor de mentoren, de vakdocenten en de leerlingen blijven ze echter vaak nog te abstract en ‘ver van hun bed’.

Taal die dichter aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en de begeleiders. Het werkt!

Dat leerlingen ze niet kennen wil niet zeggen dat ze ze niet ontwikkelen natuurlijk. Maar taal kan wel een cruciale rol spelen bij de bewustwording en het creëren van eigenaarschap. met betrekking tot waartoe we als onderwijsprofessionals al die LOB-onderdelen binnen onderwijs organiseren en stimuleren.

Bij de doorontwikkeling van LOB binnen onze school zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van meer herkenbare taal voor LOB. Taal die dichter aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en de begeleiders. Zonder de essentie van de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers te verliezen natuurlijk.

En het werkt! We merken dat deze termen gemakkelijker gebruikt worden en leerlingen helpt te duiden waar ze mee bezig zijn en gaan. Vanaf nu hebben wij het over ‘ontdek jezelf’, ‘ontdek de wereld’ en ‘ontwerp je route’.

  • ‘Ontdek jezelf’ richt zich op de loopbaancompetenties kwaliteitenreflectie en motievenreflectie.
  • ‘Ontdek de wereld’ omvat de loopbaancompetenties studie- en werkexploratie en netwerken.
  • ‘Ontwerp je route’ betreft de loopbaansturing.                

De methode die we nu zelf aan het ontwikkelen zijn is helemaal gestoeld op deze begrippen.  De loopbaancompetenties blijven natuurlijk nog wel benoemd en zichtbaar. Maar dan als achtergrondinformatie / de belangrijke theoretische borging.  Mooi dat ook ons werk als decanen zich door blijft ontwikkelen!


Dit artikel werd ingestuurd door Tanja van Lanen en Martine Buijsen. Beiden zijn decaan havo/vwo bij scholengemeenschap Were Di. Martine is daarnaast trainer bij de BiOND Academie en eigenaar van LOB123.

Vergelijkbare berichten