De staat van het onderwijs wordt uitgereikt aan minister Paul van OCW

Op 17 april werd De Staat van het Onderwijs 2024 gepresenteerd. Vanuit BiOND was directeur Minette van den Bemd aanwezig. De conclusie van de Inspectie van het Onderwijs is dat het onderwijs in zwaar weer verkeert. Gelukkig gaat het op veel scholen wel goed, maar daarnaast valt er nog het nodige te verbeteren.

Gelijke kansen tijdens je schoolloopbaan

Zo zijn de kansen voor gelijk geschikte leerlingen op verschillende selectie- en schakelmomenten tijdens de schoolloopbaan niet altijd gelijk. BiOND pleit daarom voor een loopbaangerichte leeromgeving in het onderwijs waarin leerlingen en studenten ervaringen op kunnen doen en met onderwijsprofessionals in gesprek kunnen gaan over deze ervaringen. Zo leren ze wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

Ze leren hun ervaringen te verwoorden en relaties te leggen tussen theorie en praktijk. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. LOB kan het verschil maken!

Leren zonder onderbrekingen

Leerlingen en studenten moeten een onderwijsloopbaan kunnen volgen die past bij hun mogelijkheden en talenten. Voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsbehoefte betekent dit dat het onderwijs zo aangepast moet worden dat zij de kans krijgen zonder onderbrekingen het onderwijs te doorlopen. Passend onderwijs moet daar voor leerlingen en studenten aan bijdragen. De scholingsbehoefte rond leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte is groot.

Versterk de positie van LOB op school

BiOND draagt daar aan bij door de begeleiders in het vo en mbo te informeren, te ondersteunen en te professionaliseren. Wij ondersteunen begeleiders om de positie van LOB op scholen te versterken. Want begeleiders die goed toegerust zijn om hun taak optimaal uit te kunnen voeren dragen bij aan goed onderwijs en aan het verminderen van het lerarentekort.

Goed onderwijs maken we samen.
Laten we met elkaar het verschil maken!

Misschien is de tijd aangebroken om wat van de aanbevelingen van Rob Martens te implementeren in ons onderwijssysteem: meer spelen, minder oordelen. Never waste a good crisis!

Vergelijkbare berichten