Wij zijn BiOND, de vereniging voor begeleiders van jongeren op het voortgezet onderwijs en het mbo. Van leerling-, loopbaan- en studie­loopbaan­begeleiders tot decanen, mentoren, zorg- en ondersteuningscoördinatoren. Wij zijn hét expertisecentrum en aanspreekpunt op het gebied van deskundige begeleiding in het voortgezet onderwijs en mbo. 

Vertegenwoordiging en waardering

Wij zijn de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van begeleiders bij alle relevante overheids- en onderwijsorganisaties. BiOND maakt zich er bijvoorbeeld hard voor dat zij een sterke stem hebben op hun school. En dat daar voldoende plek is voor hun vak; van leerlingbegeleiding tot Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB).

Informeren en inspireren

BiOND houdt jou als begeleider op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je specialisme. Bijvoorbeeld via BiOND Magazine, de BiOND Nieuwsbrief, social media en uiteraard onze website. Ook brengen we begeleiders met elkaar in contact om hun netwerk te versterken en ervaringen uit te wisselen, zoals tijdens het jaarlijkse BiOND Congres.

Ontmoeten en ontwikkelen

Bovendien organiseert BiOND verschillende bijeen­komsten en trainingen om de deskundigheid van begeleiders te vergroten en professioneel vooruit te komen. Daarvoor bieden we onder meer trainingen, gratis webinars, coaching, adviestrajecten, congressen en andere bijeenkomsten aan via onze BiOND Academie. Hiermee stellen we begeleiders in staat een leven lang te leren – en jongeren aan te sporen datzelfde te doen.

Klaar voor de toekomst

Wij kijken naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijk­heden en obstakels van later. Zo zorgt BiOND samen met begeleiders dat jongeren nú goed in hun vel zitten, voort­durend een stap verder komen, de eigen verwachtingen overtreffen en optimaal voorbereid hun toekomst tegemoet gaan.

De wortels van onze vereniging

Formeel bestaat onze vereniging sinds 1 augustus 2021. De NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders) en de VvSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) hebben toen hun krachten gebundeld. Sindsdien zijn wij samengesmolten tot één vereniging die zich inzet voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en het mbo.