Wij zijn BiOND, de vereniging voor begeleiders van jongeren op het voortgezet onderwijs en het mbo. Van leerling-, loopbaan- en studie­loopbaan­begeleiders tot decanen, mentoren en zorg­coördinatoren. Wij zijn hét expertisecentrum en aanspreekpunt op het gebied van deskundige begeleiding in het voortgezet onderwijs en mbo. 

Ook zijn we de vertegen­woordiger en belangen­behartiger van begeleiders bij alle relevante overheids- en onderwijs­organisaties. BiOND maakt zich er bijvoorbeeld hard voor dat zij een sterke stem hebben op hun school. En dat daar voldoende plek is voor hun vak; van leerlingbegeleiding tot Studie­loopbaan­begeleiding (SLB) en Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB).

Daarnaast houdt BiOND begeleiders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun specialisme. Bijvoorbeeld via BiOND Magazine, de BiOND Nieuwsbrief, social media en uiteraard onze website. Ook brengen we begeleiders met elkaar in contact om hun netwerk te versterken en ervaringen uit te wisselen, zoals tijdens het jaarlijkse BiOND Congres.

Bovendien organiseert BiOND verschillende bijeen­komsten en trainingen om de deskundigheid van begeleiders te vergroten en professioneel vooruit te komen. Daarvoor bieden we onder meer trainingen, gratis webinars, coaching, adviestrajecten, congressen en andere bijeenkomsten aan via onze BiOND Academie. Hiermee stellen we begeleiders in staat een leven lang te leren – en jongeren aan te sporen datzelfde te doen.

Bij dit alles kijken we naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijk­heden en obstakels van later. Zo zorgt BiOND samen met begeleiders dat jongeren nú goed in hun vel zitten, voort­durend een stap verder komen, de eigen verwachtingen overtreffen en optimaal voorbereid hun toekomst tegemoet gaan.