BiOND: algemene vragen

  Wat is BiOND?  

BiOND is een vereniging voor begeleiders in het onderwijs. BiOND is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) en de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL), die op 1 augustus 2021 voltrokken werd. 

Bij BiOND zijn zo’n 2200 decanen, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren aangesloten. De vereniging treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van deze begeleiders bij alle relevante overheids- en onderwijsorganisaties.

Daarnaast vormt BiOND het expertisepunt en aanspreekpunt op het gebied van deskundige (loopbaan)begeleiding van jongeren in het onderwijs. Bij dit alles kijken we naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijkheden en obstakels van later.

  Waarom zijn de NVS-NVL en VvSL gefuseerd?  

Beide verenigingen waren actief op dezelfde terreinen; er zat een overlap in de activiteiten, doelstelling en doelgroep. De verenigingen werkten bovendien al enkele jaren nauw samen, met name waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom LOB.

In verkennende gesprekken groeide de gezamenlijke ambitie om een leidende rol te gaan vervullen als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstgerichte en toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere relevante stakeholders zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs.

Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden.

  Hoe zijn de NVS-NVL en VvSL gefuseerd?  

Na een aantal verkennende gesprekken tussen de twee besturen in 2019 hebben wij de voordelen van een gezamenlijke toekomst opgetekend en op 2 maart 2020 met alle leden gedeeld. Vervolgens hebben we onderzocht hoe die gezamenlijke toekomst eruit zou moeten zien. Dat leidde tot de intentieverklaring om tot een voorstel voor een juridische fusie van de twee verenigen te komen. Deze werd op 6 april 2020 ondertekend en gedeeld met de leden.

Daarna is een stuurgroep van twee leden van de VvSL en twee leden van de NVS-NVL samen met een onafhankelijk procesbegeleider aan de slag gegaan met het fusievoorstel. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst met leden geweest die konden meedenken over hoe de toekomstige vereniging eruit zou moeten zien. Dat hebben we gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe statuten.

Verder is het fusievoornemen een vast onderwerp geweest op de vergaderingen van de Ledenraad. We hebben tot nu toe louter positieve en bemoedigende reacties van leden gehad. Dat gaf ons het vertrouwen om door te zetten. Op 24 juni hebben de leden van de beide verenigingen met overweldigende meerderheid voor de fusie gestemd.

  Hoe ziet de verenigingsstructuur van BiOND eruit?  

In grote lijnen is dat als volgt. De vereniging kent 4 secties:

 • Sectie LOB vmbo
 • Sectie LOB havo-vwo
 • Sectie Mbo
 • Sectie Leerlingondersteunining
De Ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit een evenredig deel van afgevaardigden van die secties. Er is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding berust bij de directeur, die voor de uitvoering een bureau met medewerkers ter beschikking heeft.

Elke sectie kent een beleidsmedewerker die op het bureau werkzaam is en een sectiecommissie die fungeert als klankbord en ondersteuning voor de beleidsmedewerkers. Op die manier komen inhoud en uitvoering samen op het BiOND bureau. Dat is de plek van waaruit alle verenigingsactiviteiten worden ontplooid en uitgevoerd. De standplaats van het BiOND bureau is aan de Mariahoek 16-17 in Utrecht.

Kijk ook bij Over BiOND en ons organogram.

  Wie zit er in het Algemeen Bestuur van BiOND?  

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

 • Frans Jordaan (voorzitter)
 • Jaap de Win (penningmeester)
 • Barbara Dresen
 • Karen Slot
 • Wilbert Seuren

  Ik heb een inhoudelijke vraag over mijn vak, bij wie moet ik zijn?  

Je kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de beleidsmedewerkers van BiOND:

Zij werken net als jij als (loopbaan)begeleider op een school en zijn daarnaast anderhalve dag per week werkzaam op het BiOND bureau. Zij hebben jarenlange ervaring op het vlak van LOB, leerlingbegeleiding en/of Passend Onderwijs én zij zijn al jaren actief op landelijk niveau. Ons beleidsteam is op woensdag aanwezig bij BiOND en zijn dan ook telefonisch bereikbaar.


BiOND: lidmaatschap

  Ik heb een vraag over mijn lidmaatschap, waar moet ik dan zijn? 

Op de pagina Lidmaatschap en contributie vind je meer informatie over het lidmaatschap. Heb je hier vragen over? Stuur ons een email of bel naar 030 760 9 760.

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

Waarom is het belangrijk om als begeleider lid te zijn van BiOND?

 • Blijf levenslang leren met cursussen, coaching, adviestrajecten en (online)bijeenkomsten door experts van BiOND!
 • Aantrekkelijke korting op trainingen van de BiOND Academie om jezelf professioneel verder te ontwikkelen.
 • Sterke belangenbehartiging voor de verbetering van het vak en de beroepsgroep bij scholen en de overheid.
 • Gratis lidmaatschap van vakbond FvOv, door inspraak hebt in arbeidsvoorwaarden.
 • Na een jaar, gratis juridisch advies van gekwalificeerde FvOv-arbeidsjuristen.
 • Ontvang jaarlijks een fysiek exemplaar van de Studiekeuzespecial per post.
 • Maandelijks ontvang je de nieuwsbrief met actueel nieuws voor begeleiders uit de onderwijssector.
 • Vier keer per jaar ontvang je BiOND Magazine met een actueel thema en wisselende rubrieken.
 • Netwerkmogelijkheden via online platforms zoals Instagram en LinkedIn, én tijdens fysieke evenementen.
 • De mogelijkheid om mee te denken of beslissen over BiOND als sectiecommissielid of ledenraadslid.

Lees meer op de pagina Lidmaatschap.

  Wat kan ik als lid in het schooljaar ’23-’24 van BiOND verwachten?

 • De 2023 uitgave van de Studiekeuzespecial
 • Vier nieuwe edities van het BiOND Magazine
 • De maandelijkse BiOND Nieuwsbrief
 • Op 11 april 2024 het volgende BiOND congres
 • Een vernieuwd trainingsaanbod bij de BiOND Academie
 • Advies en hulp van onze beleidsmedewerkers
 • Ondersteuning en rechtsbijstand vanuit de FVOV (waar je automatisch via ons lid van bent)

  Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Kijk voor de huidige lidmaatschapskosten op de pagina Contributie

  Hoe kan ik mijn lidmaatschap stopzetten of overdragen? 

Op de pagina Aanpassen of opzeggen vind je meer informatie over het stopzetten of overdragen van je lidmaatschap. Heb je hier vragen over? Stuur ons een email of bel naar 030 760 9 760.


BiOND: vakbondszaken

  Ik zie dat jullie belangenbehartiging doen. Is dit op hetzelfde niveau als andere vakbonden? 

Jazeker. BiOND is aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en komt op voor de arbeidsvoorwaardelijke belangen van de leden. Via de FvOv behartigen we de collectieve belangen aan pensioen-, cao- en dgo-tafels. Daar heb jij via BiOND-lid invloed op!

  Welke collectiviteitskortingen kan ik krijgen op verzekeringen? 

Via de CMHF (de overkoepelende organisatie waarbij de FvOv is aangesloten vanuit het onderwijs) is er korting op (aanvullende) verzekeringen van de OHRA.

  Wat is het voordeel dat BiOND is aangesloten bij de FvOv? 

Het voordeel van de FvOv is dat er verschillende (vak)verenigingen aangesloten zijn die veel verstand hebben van specifieke onderwerpen binnen het onderwijs. Dat maakt dat er een goed geïnformeerde en korte route is vanuit de inhoud naar de woordvoerders van de FvOv. En breed gedragen, omdat deze verenigingent al binnen de verschillende bijeenkomsten/vergaderingen (m.b.t. arbeidsvoorwaarden en de onderwijskamer) belangrijke onderwerpen en adviezen met elkaar afstemmen.

Bij deze vergaderingen/bijeenkomsten komt BiOND op voor de positie van de begeleider en de rol van de begeleiding binnen het onderwijs. Denk aan de discussies rondom: werkdruk, onderwijstijd en het bevoegdhedenstelsel.

In eerste instantie wordt vaak gekeken vanuit de positie van de docent. BiOND benadrukt het belang van de positie en facilitering van  begeleiders in het onderwijs en met name van de OOP’ers. Andere bonden acteren algemener vanuit een sectorraad en zijn meer gericht op arbeidsvoorwaarden dan de inhoudelijke kant van het werk.

  Is er ook een voordeel met betrekking tot de vakbondsvergoeding(en)? 

Een werkgever is niet verplicht om lidmaatschap van een beroepsvereniging te vergoeden, dat kan wel (collectief via de MR) worden afgesproken. Een beroepsvereniging en een vereniging die ook vakbond is kan daar wel verschillend in behandeld worden. BiOND is aangesloten bij de FvOv en komt dus ook in aanmerking voor de vergoeding van de werkgever. Het is mogelijk om de verrekening contributie voor meer dan één vakbond te doen.

  Welke FvOv’ers overleggen er decentraal namens jou? 

De regio-indeling en de contactgegevens van alle onderhandelaars vind je op de website van de FvOv .


BiOND Academie: praktische vragen

  Wat moet ik doen als ik niet bij de training aanwezig kan zijn?  

Geef het zo snel mogelijk door aan de BiOND Academie: bel naar 030 760 9 760 of stuur een e-mail. In de voorwaarden van de Academie vind je meer informatie over het annuleren van een training.

  Ik kom niet meer in mijn leergroep. Het wachtwoord werkt niet meer.  

Stuur ons een e-mail. We helpen je zo spoedig mogelijk door een wachtwoordreset te versturen. Werkt dat niet? Dan lossen we het op een andere manier op.

  De training die ik wil volgen zit vol, wat kan ik doen?  

Bij de betreffende training staat aangegeven of er een wachtlijst is. Je kunt altijd met ons contact opnemen, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.

Wil je op de hoogte blijven van het trainingsaanbod? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn of Instagram.

  Kan de training ook bij ons op school gegeven worden?  

Ja, dat kan zeker. Een training op school maken wij altijd op maat. We bespreken graag de wensen en mogelijkheden met je. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Waar vinden de trainingen plaats?  

In hartje Utrecht vind je het kantoor van BiOND, vlakbij Hoog Catharijne en de Mariaplaats en op loopafstand van Utrecht Centraal.

Het adres is Mariahoek 16/17, 3511 LG Utrecht.

  Kan ik gebruik maken van het STAP-budget?  

Nee, helaas kan je bij ons geen gebruik maken van het STAP-budget. Het is voor de BiOND Academie vooralsnog niet haalbaar om ons aan te sluiten als STAP-opleider.

  Kan ik korting krijgen op trainingen?  

Ja, je krijgt korting wanneer je lid bent van BiOND. Lid worden kan al voor 150 euro per jaar. Je krijgt dan niet alleen 150 euro korting per training, maar ook profiteer je van alle andere lidmaatschapsvoordelen.

Ben je nog niet van BiOND? Dan kan je bij je aanmelding voor de training aangeven dat je ook lid wilt worden. Je betaalt dan het niet-ledenbedrag voor de training, maar hoeft dan niet meer te betalen voor je eerste lidmaatschapsjaar.

  Wanneer komt het nieuwe trainingsaanbod online?   

Wij publiceren elk jaar na de meivakantie het nieuwe trainingsaanbod. Maar let op! Het begin van het schooljaar zit altijd snel vol. Zorg dus dat je je tijdig inschrijft voor de training van jouw keuze.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwe aanbod? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Ik woon niet in Nederland, kan ik online trainingen volgen?  

Een aantal trainingen van BiOND worden (ook) als online training aangeboden en zijn daardoor overal ter wereld te volgen. Daarnaast hebben wij ook het online leertraject waar je altijd en overal mee kunt starten. Ook organiseren we ook regelmatig webinars.

Heb je een vraag over de mogelijkheden? Stel je vraag aan ons Academieteam!

Volg ons via de website, de BiOND nieuwsbrief en social media om op de hoogte te blijven van alle online trainingen.


BiOND Academie: inhoudelijke vragen

  Ik heb een inhoudelijke vraag over de training of wil scholingsadvies. 

In dit geval kun je ons het beste bellen via 030 760 9 760.

  Ik ben nog geen decaan of zorgcoördinator, maar wil gaan solliciteren. Kan ik dan al de training volgen? 

Ja, dat kan. De trainer past het aanbod altijd aan naar de groep. Het overgrote deel van de deelnemers is al werkzaam als decaan en er wordt gewerkt met casussen uit hun schoolpraktijk. Het is overigens geen verplichting voor decanen om deze training te hebben gevolgd, maar je maakt natuurlijk een goed voorbereidde start met het volgen van de training.

  Ik heb vorig jaar de basiscursus gevolgd, kan ik dan nu al een verdiepende training of vervolgcursus doen?  

Ja dat kan, we raden je aan om tussen beide trainingen minimaal een of twee jaar werkervaring op te doen.

  Hoe word ik decaan?

‘Hoe word ik decaan?’ is ongetwijfeld de vraag die ons het vaakst gesteld wordt. Gewoonlijk direct opgevolgd door ‘hoe kan ik tot decaan worden opgeleid?’ en ‘waar kan ik de opleiding volgen?’ Er is echter geen eenduidig antwoord; ook voor het decanaat geldt dat er meerdere wegen naar Rome leiden! Dit artikel is een korte ‘routebeschrijving’.

De docentdecaan of taakdecaan
In veel scholen en instellingen wordt het schooldecanaat bekleedt door docenten die naast hun lesgevende taak een deel van hun jaartaak aan het decanaat toebedeeld krijgen. Het decanaat is dan een 'taak' en geen 'functie' in rechtspositionele zin. De betrokkene houdt zijn/haar aanstelling als docent.

De beroepsdecaan of functiedecaan
Daarnaast zie je functiedecanen op de verschillende scholen en instellingen. Deze functiedecanen zijn geen docenten, maar behoren tot het onderwijsondersteunend personeel. Hun aanstelling valt ook niet in een docentenschaal, maar in de schaal van het OOP. Functiedecanen hebben over het algemeen een hbo- of wo-diploma.

Hoe word ik decaan?
Veel beroepsdecanen hebben een opleiding gevolgd om decaan te worden. Binnen het hbo zijn er verschillende opleidingen die je kunnen voorbereiden op het vak loopbaanbegeleider. Hierbij kun je denken aan de opleidingen HRM, Personeel en Arbeid of Toegepaste Psychologie. Ook via andere hbo-opleidingen is het echter mogelijk om als decaan op een school aangesteld te worden.

Cursussen en trainingen
Heb je deze opleidingen niet gevolgd of word je als docentdecaan benoemd? Vrees niet! Er worden veel cursussen en trainingen aangeboden die je ondersteunen om decaan te worden. Als beroepsvereniging maken wij ons hard voor een sterk decanaat en uiteraard ondersteunen we onze leden – en decanen die geen lid zijn – om beter te worden in hun vak.

Onze basiscursussen zijn een goed begin voor startende decanen die geen opleiding HRM of Personeel en Arbeid hebben gevolgd. Heb je al meer ervaring als decaan? Dan kan onze Vervolgcursus Decanaat een goede keuze zijn! Bovendien bieden we naast persoonlijke begeleiding ook diverse verdiepende trainingen, cursussen en masterclasses die bijdragen aan een ‘sterkere beroepsgroep’ én aan betere begeleiding voor de leerling, om wie het ons per slot van rekening te doen is. Een actueel aanbod van onze opleidingen kun je bij de BiOND-Academie vinden. 

Vragen?
Heb je vragen over hoe je decaan wordt, welke opleiding/cursus je zou kunnen volgen of waar je kunt studeren? Neem dan gerust contact met ons op; we denken graag met je mee! Bel naar ons bureau op 030-7609760 of stuur een
e-mail naar contact@biond.nu.

  Ik ben (of word) decaan op een school vmbo t/m vwo, welke basiscursus moet ik volgen? 

Dat maakt eigenlijk niet uit. Je kan zowel de vmbo als de havo/vwo training volgen, maar geef het wel duidelijk aan bij je aanmelding zodat de trainer er rekening mee kan houden. Beiden bieden een basis om te starten als decaan, maar de nadruk ligt net op het gekozen niveau. Dus kijk wat je het meeste aanspreekt en waar je het meeste over wilt leren. Of wellicht zijn de trainingsdagen trainingsdata voor jou een doorslaggevende reden.

  Kan ik ook één op één begeleiding krijgen? 

Ja dat kan zeker. Neem een kijkje op onze pagina Coaching & Advies of neem contact met ons op voor meer informatie.

  Ik heb een inhoudelijke vraag over mijn vak, bij wie moet ik zijn? 

Stuur een mail met je vraag naar de Academie. Het Academieteam zorgt ervoor dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt. Bijvoorbeeld bij één van onze beleidsmedewerkers of trainers.

  Ik heb een training gevolgd. Hoe lang kan ik nog bij de traininginformatie? 

Volg je een training die langer dan 1 dag duurt, dan kan je gebruik maken van de Online Academie. Hierin worden alle documenten en achtergrondmaterialen met jouw groep gedeeld. Je kunt tot een half jaar na de laatste trainingsdag bij deze documenten. Je kunt de documenten ook downloaden.

  Ik heb een training gevolgd. (Hoe) kan ik in contact komen met mijn medecursisten? 

Dit kan in de leergroep van de Online Academie. Deze is tot een halfjaar na de laatste trainingsdag beschikbaar. Willen jullie zelf graag contact houden via bijvoorbeeld een appgroep, dan moeten jullie dit, vanwege de AVG, zelf organiseren. Bespreek dit met de groep tijdens een van de trainingsdagen of in de Online Academie.

  Waarvoor dient de Online Academie?  

De belangrijkste rol van de Online Academie is het kunnen delen van documenten, praktische informatie en opdrachten met alle deelnemers. Dit voorkomt veel mailverkeer en zorgt ervoor dat je alles altijd op 1 plek terug kunt vinden.

Daarnaast kan je ook contact opnemen met de trainer of andere deelnemers van de training en bij sommige trainingen kunnen ook opdrachten worden ingeleverd in de Online Academie.

  Veel van mijn leerlingen hebben emotionele, psychische en andere problemen. Zijn daar ook trainingen voor? 

Dan kan je het beste de Basiscursus en/of Vervolgcursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator volgen. Ook is het mogelijk om met losse modules een eigen trainingstraject vorm te geven. We hebben speciale modules die zich specifiek op leerlingondersteuning richten.

Tenslotte is het ook altijd mogelijk om een training op maat te ontwikkelen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Bieden jullie alleen trainingen voor decanen of ook voor andere typen begeleiders? 

We bieden ook trainingen aan voor onder andere (Z)OCO’s en kunnen ook trainingen op maat aanbieden die gericht zijn op leerlingondersteuning en mentoren.

  Mijn mentoren willen zich bijscholen. Kan dit ook bij jullie?  

Ja dat kan. Kijk voor meer informatie op de trainingspagina voor mentoren. Vooralsnog wordt deze training alleen op maat aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Kunnen jullie een training verzorgen in ons team op school? 

Bij de BiOND Academie kan je trainingen samenstellen voor scholen, samenwerkingsverbanden, kringen en andere organisaties. Bijvoorbeeld voor decanen, studieloopbaanbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, mentoren, docenten en andere professionals met een begeleidende rol op school.

Kijk op de pagina training op maat of neem contact met ons op voor meer informatie.

  Is er verschil in aanbod van trainingen voor vmbo/mavo en havo/vwo decanen?  

Alleen bij de training voor startende decanen.

  Ik ben docent en wil me omscholen tot decaan. Welke trainingen zijn daarvoor nodig?  

Ben je (bijna) werkzaam als startende decaan en volgde je geen opleiding HRM of Personeel en Arbeid? Als beroepsvereniging maken wij ons hard voor een sterk decanaat en uiteraard ondersteunen we onze leden – en decanen die geen lid zijn – om beter te worden in hun vak.

Drieluik: een goede start
Om je leerlingen professioneel te kunnen begeleiden bieden wij een trainingsdrieluik. Deze drie complementaire trainingen vormen samen een mooie basis voor een specialistische functie als decaan. Je neemt de trainingen in 1x af en volgt ze in je eigen tempo*.

Ben je al 1 of 2 jaar decaan maar wil je je kennis aanvullen of werk je al iets langer en wil je je kennis opfrissen? Dan kunnen de 2e en/of de 3e training nog steeds geschikt zijn.

 1. De Basiscursus Startende Decanen vmbo of havo/vwo.
  In deze basiscursus voor startende decanen en loopbaanbegeleiders staat de praktijk centraal. Je wordt wegwijs gemaakt in het decanenwerk. Je komt samen met collega’s die veelal dezelfde vragen hebben.
 2. De decaan als loopbaanbegeleider
  In drie dagen worden achtergronden over studiekeuze, diverse gespreksmethodieken en een diversiteit aan werkvormen aangeboden. Met die kennis en gereedschappen kun je meerdere type leerlingen of studenten en leervragen bedienen. Alles wat je leert in deze 3-daagse kun je direct in je begeleiding toepassen en eventueel delen met je mentoren ter inspiratie.
 3. Naar een goedlopend tweedelijns decanaat
  Wat heeft jouw school nodig als het gaat om bouwen aan LOB? Als decaan ben je verantwoordelijk voor jouw decanaat. Maar wie is er op jouw school eigenlijk verantwoordelijk voor LOB? Pakt iedereen binnen jouw school LOB ook op een constructieve manier op? Tijdens deze driedaagse training brengen we de situatie op jouw school stap voor stap in kaart inclusief alle kansen en bedreigingen die zo typisch zijn voor jouw schoolomgeving. Je wordt uitgedaagd om als verandermanager en mede-leidinggevende te kijken naar de implementatie van LOB op jouw school.

*Idealiter volg je training 1 en 2 in de eerste 1,5 jaar en rond je de 3 trainingen binnen je eerste 2 jaar als decaan af. De trainingen zijn ook los te volgen. Voor een minimale basis(opleiding) raden wij de kennis en vaardigheden uit de 3 trainingen aan.

Heb je (veel) meer ervaring als decaan? Laat je inspireren door de verdiepende trainingen voor een uitbreiding van je kennis en vaardigheden. Het decanaat is immers een specialisme; daarbinnen is een breed palet aan boeiende kennis beschikbaar.

  Ik ben 2 of meer jaren werkzaam als decaan. Welke trainingen passen bij mij? 

Wil je je basiskennis opfrissen of uitbreiden? Dan kunnen de trainingen De decaan als loopbaanbegeleider en/of Naar een goedlopend tweedelijns decanaat een geschikte keuze zijn.

Ben je toe aan nog meer verbreding of verdieping in je vak? Het decanaat is een specialistisch en veelzijdig vakgebied. Wij hebben met je meegedacht en inspirerend aanbod voor je klaar staan:

 1. Vervolgcursus Decanaat
 2. Schrijven van een LOB beleidsplan
 3. De psychologie achter communicatie
 4. LOB en autisme
 5. Training loopbaangesprekken

Het is mogelijk om een aantal van deze trainingen als een drieluik te volgen. Je volgt de trainingen in je eigen tempo.

Bekijk hier het totale aanbod van onze trainingen.

  Hoe weet ik welke trainingen jullie bieden en welke bij mij past? 

Je kunt kijken in het totale trainingsaanbod of bij de losse modules waarmee je zelf je eigen aanbod kunt samenstellen. Daarnaast is het ook mogelijk om samen een training op maat vorm te geven en mag je altijd contact met ons opnemen om een trainingsadvies te krijgen. Het Academieteam beantwoordt jouw vragen graag.

  Ik werk in het praktijkonderwijs. Kan ik ook trainingen bij BiOND volgen? 

Op dit moment bieden we alleen trainingen op maat aan voor het praktijkonderwijs.