Een greep uit onze verschillende maatwerkopdrachten

LOB-training

Wij hebben een LOB-training voor 120 mentoren van de secties ISK, Pro, Vmbo, Havo en Vwo. op een scholengemeenschap in Den Haag ontwikkeld. Deze mentoren kregen een workshop van 1,5 uur die werd gegeven door trainers met ervaring in de genoemde secties. Dit resulteerde in een gemeenschappelijke basiskennis van LOB op school, meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar en direct toepasbare tips & tricks per sectie. Daarnaast kreeg de LOB-coördinator voldoende input om het LOB-beleid verder vorm te geven.

Verdieping via een samenwerkingsverband

Wij hebben een verdiepend keuzeprogramma voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren via een samenwerkingsverband opgesteld. Na een peiling onder alle coördinatoren is een modulair programma opgesteld met verdiepende trainingen, waarop ingeschreven kon worden. Dit resulteerde in 50 zorg- en ondersteuningscoördinatoren in de regio die getraind zijn op 7 onderwerpen, zoals ouderparticipatie, handelsgericht werken en positionering. Een training op maat voor elke zorgco in de regio!

Gesprekstechnieken en signalering voor SLB’ers

Wij ontwikkelden een training gesprekstechnieken en signalering voor SLB’ers op een mbo-school. Het werd een samenwerking tussen LOB-trainers én leerlingondersteuningtrainers. Er kwam een trainingsdag over LOB-gesprekken en een trainingsdag over signalering en coaching. Dit leidde tot een sterke gemeenschappelijke basis in zowel LOB als leerlingondersteuning, vertrouwen in gespreksvoering en zekerheid in handelen bij diverse problematieken.

Basistraining Zorg- en Ondersteuningscoördinator Onderwijs

In deze training staat de beroepsstandaard centraal: waar moet een (Z)OCO aan voldoen, wat zijn de kaders voor het werk? Na deelname beschikken de deelnemers over de basiskennis van ondersteuningsbehoeftes van leerlingen die speciale zorg nodig hebben.

Intervisie voor Zorg- en Ondersteuningscoördinatoren Onderwijs

Op deze training leren (Z)OCO’s van en met elkaar door meegebrachte casussen te bespreken vanuit hun eigen ervaring(en) op school. Deze intervisievorm zorgt ervoor dat zij gezamenlijk oplossingen vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk.

Intervisie Ouderbetrokkenheid

Hoe kan je ouders optimaal betrekken bij de school? In deze training leren deelnemers dit met en van elkaar via een intervisie-aanpak. Ook leren ze hoe ze ouders als gelijkwaardige gesprekspartners kunnen aanspreken. Wat is wenselijk en wat is ervoor nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Visies ontwikkelen en draagvlak creëren binnen een samenwerkingsverband

In een aantal sessies werken we aan een gedeelde visie over de begeleiding door (Z)OCO’s in een samenwerkingsverband. Bij deze trainingen is het doel een sterk draagvlak in alle geledingen van een samenwerkingsverband, van directie tot docenten, zodat de positie van de (Z)OCO’s gebaseerd is op een door iedereen gedeelde visie. Uitgangspunt is dat verwachtingen over en weer duidelijk zijn.

Gespreksvaardigheden voor beginners en gevorderden

We bieden de perfecte werkvorm om binnen een samenwerkingsverband met elkaar af te stemmen op welk niveau gewerkt wordt als het gaat om gespreksvaardigheden. 

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw school? Neem dan gerust contact met ons op.