Het Eligant Lyceum in Zutphen is één van de negen pilotscholen die sinds dit schooljaar de praktijkroute havo-Educatie aanbiedt. Deze route geeft leerlingen de kans om te ontdekken of een carrière in het onderwijs iets voor hen is. Sandra Mors is bij het Eligant als coördinator verantwoordelijk voor loopbaanontwikkelingsgericht leren. Zij legt uit dat deze praktijkgerichte aanpak goed past bij havo-leerlingen, die vaak praktisch zijn ingesteld. “Leerlingen gaan op pad om zelf te ervaren wat het werk inhoudt,” zegt Mors. “Wij vinden het belangrijk om te laten zien hoe supertof het is om in het onderwijs te werken.”

Dit nieuwsbericht is een samenvatting van het artikel Praktijkroute promoot leraarschap onder scholieren, geschreven door Daniëlla van ‘t Erve met beeld van Herman Engbers voor het Onderwijsblad van de AOb. Sandra Mors is beleidsmedewerker vakbond bij BiOND en daarnaast werkzaam als Coördinator Loopbaan Ontwikkelingsgericht Leren (LOL) & Educatieve praktijkroute bij het Eligant Lyceum. Na de zomer van 2024 zal zij zich fulltime gaan focussen op deze rol en het BiOND beleidsteam verlaten.

Tijdens de lessen nemen leerlingen deel aan diverse activiteiten zoals observeren, zelf lesgeven, en het uitvoeren van onderzoek. Deze activiteiten zijn bedoeld om hen te helpen een onderbouwde keuze te maken voor hun vervolgopleiding. Pascal Marsman van SLO, het expertisecentrum voor het curriculum dat de pilotscholen ondersteunt, benadrukt dat leerlingen hierdoor een mix aan kennis en generieke vaardigheden opdoen die nuttig zijn voor alle vervolgstudies. “Bovendien doen leerlingen een mix aan kennis en generieke vaardigheden op die bij alle vervolgstudies nodig zijn, zoals communiceren, samenwerken en presenteren.”

Een uniek aspect van de praktijkroute op het Eligant Lyceum is de samenwerking met verschillende instellingen in de omgeving, zoals musea en natuurcentra. Sandra Mors vertelt: “Wij proberen het hele werkveld te laten zien.” Dit biedt leerlingen niet alleen een brede kijk op het onderwijs, maar ook de mogelijkheid om bij te dragen aan hun directe omgeving, bijvoorbeeld door het verduurzamen van een schoolplein.

Een centraal onderdeel van de praktijkroute is de les over inclusiviteit, waarin leerlingen rollenspellen doen om te ervaren wat het betekent om een beperking te hebben. Tijdens een van deze lessen vroeg Sandra Mors aan de klas: “Als ik zeg: Goed je te zien, wat doet dat dan met je?” Een meisje met een koptelefoon grapt: “Niets, want ik kan niet horen.” Dit soort interacties helpt leerlingen begrijpen hoe belangrijk het is om rekening te houden met de behoeften van alle leerlingen in de klas. Sandra concludeert: “Hieruit blijkt dat iedereen er dus baat bij heeft om gezien te worden, iets om rekening mee te houden als je straks als educatief professional werkt.”

Voor sommige leerlingen heeft de praktijkroute al duidelijke toekomstplannen opgeleverd. Zo weet Martijn (15) al zeker dat hij naar de pabo wil. “Het lijkt me heel leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en om een band met ze te krijgen,” vertelt hij enthousiast. De praktijkroute biedt hem een waardevolle voorbereiding op zijn toekomstige studie.

Ondanks de positieve ervaringen en resultaten benadrukt Sandra Mors dat het net zo waardevol is voor leerlingen om erachter te komen dat het onderwijs niets voor hen is. “Erachter komen dat het niet iets is voor jou, is net zo goed waardevol,” zegt ze. Dit voorkomt onnodige uitval bij lerarenopleidingen en zorgt ervoor dat alleen gemotiveerde studenten doorstromen.

De praktijkroute havo-Educatie op het Eligant Lyceum is niet alleen een innovatieve manier om leerlingen kennis te laten maken met het onderwijs, maar ook een effectieve methode om het beroep van leraar te promoten. Zoals Willeke Voskamp, een van de docenten, het treffend verwoordt: “De praktijkroute is bovenal natuurlijk een mooie manier om het beroep van leraar te promoten.”

Vergelijkbare berichten