Imke de Graaf

Over Imke

Imke de Graaf is docent, trainer en therapeut. Aan SG Were Di in Valkenswaard geeft ze sinds 1998 Engels in de bovenbouw van havo/vwo.. Zij begeleidt (hoog)begaafde leerlingen, geeft  mindfulness- en motivatietrainingen en voert vooral heel veel met leerlingen gesprekken als vertrouwenspersoon. 

Vertrouw op wat er nog komen gaat

In 2015 startte zij een eigen praktijk als gezinstherapeut en jeugdhulpverlener naast haar baan in het onderwijs, en raakte ze er nog meer dan daarvoor van overtuigd dat er een wereld te winnen is, door mensen preventief te leren wat luchtiger te leven, milder te zijn voor zichzelf en anderen. Te vertrouwen op wat er is en nog gaat komen. En elkaar van daaruit te vinden. Voor haar heeft geestelijke gezondheid alles te maken met het vermogen de balans te vinden tussen je eigen behoeftes en die van je omgeving. 

Act2Go

Vanuit Act2Go geeft zij trainingen aan onderwijsprofessionals om de inzichten en vaardigheden uit Acceptance and Commitment Training te kunnen gebruiken in hun lessen en gesprekken, voor zichzelf en voor de leerlingen. 

“Het is mijn missie om alle leerlingen, preventief, te laten kennismaken met vaardigheden die helpen om te gaan met de lastige dingen die nu eenmaal ook bij het leven horen”.