Over onze vereniging

Wij zijn BiOND, de vereniging voor begeleiders van jongeren op het voortgezet onderwijs en het mbo. Van leerling-, loopbaan- en studie­loopbaan­begeleiders tot decanen, mentoren, zorg- en ondersteuningscoördinatoren. Wij zijn hét expertisecentrum en aanspreekpunt op het gebied van deskundige begeleiding in het voortgezet onderwijs en mbo. Binnen BiOND zijn er vier secties met vier bijbehorende sectiecommissies: LOB PrO-vmbo, LOB havo/vwo, leerlingondersteuning en mbo. Vanuit elke sectie werkt er een beleidsmedewerker op het BiOND bureau.

Jouw impact

Als beleidsmedewerker mbo ben je betrokken bij zowel de (studieloopbaan)begeleiding als het studentenwelzijn. Je belangrijkste inhoudelijke doelen zijn het versterken van het belang en verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding van mbo-studenten.

Daarnaast wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van de aansluiting tussen het vmbo en mbo en het mbo en hbo (de doorlopende leerlijn). Dit doe je door:

 • het aanspreekpunt te zijn voor onze leden in het mbo,
 • door samen met jouw sectiecommissie activiteiten voor de mbo-leden te organiseren,
 • door verbindingen te leggen en te verstevigen tussen mbo-leden, de vereniging en verwante organisaties,
 • door als bruggenbouwer te fungeren tussen de vereniging en het mbo onderwijsveld,
 • en door je deskundigheid van het mbo in de vereniging te verankeren.

Hoe pak je dit aan?

 • Door kansen te signaleren, maar ook aanknopingspunten, problemen en bedreigingen bij begeleiders in het mbo te zien
 • Het rapporteren daarover en het vertalen daarvan naar verenigingsbeleid en concrete plannen en activiteiten voor onze leden
 • Het werven, coördineren en motiveren van sectiecommissieleden om jou en de vereniging te ondersteunen bij onze doelen
 • Het onderhouden van een kennisnetwerk en bijwonen van bijeenkomsten
 • Ingaan op of beantwoorden aan vragen/verzoeken die vanuit leden en andere stakeholders bij de vereniging terecht komen
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan (landelijke) beleidsmakers
 • Bijdragen aan de informatievoorzieningsfunctie van de vereniging door input aan te leveren voor de nieuwsbrief, de website en BiOND magazine

Jouw profiel

 • Jij bent goed op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom studentbegeleiding, inclusief onderwijs, passend onderwijs en begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling (LOB) binnen het mbo.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen het mbo.
 • Je hebt een helicopterview en een visie op de (kwaliteit van) ondersteuning en (studieloopbaan)begeleiding van de mbo-student en jongeren in een kwetsbare positie.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van thema’s rondom studenten met een ondersteuningsbehoefte en LOB, die de schoolpraktijk overstijgt waaronder:
  • De aansluiting / doorstroom tussen vmbo, mbo en hbo.
  • Uitval en switch binnen het mbo.
 • De combinatie bureauwerk en netwerken past bij je.
 • Je bent proactief, gestructureerd, flexibel en bestuurlijk/politiek sensitief.
 • Je beschikt over een netwerk binnen het mbo onderwijsveld en wil deze (landelijk) uitbreiden.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van activiteiten voor jouw achterban in het mbo. Daarbij kan je denken aan (LOB)adviseurs/coördinatoren passend onderwijs, docenten, beleidsmedewerkers, stagebegeleiders, studieloopbaanbegeleiders, studentbegeleiders, coaches of studieadviseurs.
 • Je bent 0,2 tot 0,3 fte per week beschikbaar.

Wat bieden wij?

Een boeiende functie in een bloeiende organisatie, waarin jij de kans krijgt het belang en de kwaliteit van de begeleiding in het mbo op landelijk niveau te vergroten, om kennis en ervaring op te doen buiten jouw eigen onderwijsinstelling en om een groot netwerk op te bouwen.

Beleidsmedewerkers kunnen aanspraak maken op de regeling ‘Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden’ (artikel 8.5.1.a van de cao-mbo). Je wordt op die basis vrijgesteld voor 0,2 tot 0,3 FTE. Hierbij blijf jij in dienst bij je eigen onderwijsinstelling en wordt aan de school een vergoeding betaald op basis van artikel 8.5.3. Jouw salaris en aanstelling blijven hetzelfde. Het gaat hier om zogenaamd imperatief verlof, de werkgever is in principe verplicht je dit verlof te verlenen, maar het is belangrijk dit vooraf goed met je school te overleggen.

Je gaat de verbintenis aan voor een schooljaar, met intentie tot verlenging, waarbij tijdig (van beide kanten) zal worden geëvalueerd of continuering tot de mogelijkheden behoort.

Meer informatie

Meer informatie over de vereniging vind je onder andere op de pagina Wie zijn wij?. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Minette van den Bemd. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Diederik Jimmink.

Let op: BiOND is gesloten tijdens de schoolvakanties van Midden-Nederland. Dat betekent dat wij van 13 juli tot en met 18 augustus niet bereikbaar zijn.

Solliciteren?

Reageer zo snel mogelijk op deze vacature, het liefst voor 1 september. De eerste gesprekken vinden begin september plaats en de tweede gesprekken half september. Wij streven ernaar om de procedure op 1 oktober afgerond te hebben.