Marjolein van Breda

Functie: Zorgcoördinator en intaker
Werkzaam bij:  Pantarijn Wageningen vmbo
Achtergrond:Verpleegkundige/ docent/ trainer/ coach/ trainer acteur
Expertise: Passend onderwijs/ communicatie/ coaching/ intervisie/ theater

Welke training(en) geef je?

Gespreks­vaardig­heden/coachings­vaardig­heden/objectief rapporteren/vernieuwde meldcode/ omgaan met verlies/ brugklastrainingen

Waarom geef je training?

Om mensen wijzer te maken dan ze al zijn

Welk onderwerp/thema gaat je echt aan het hart?

Leerling zorg op sociaal emotioneel gebied

Wat probeer je cursisten mee te geven?

Handvatten om mee te oefenen en om uitbreiding van expertise die het werken leuker maakt aan te bieden

Waarom ben je lid van de vereniging?

Geeft mij uitdaging om mee te denken

Waarom werk je (als begeleider) in het onderwijs?

Om iedere leerling een goede plek te geven op schoolgebied en als voorbereiding op de maatschappij

Wat is de belangrijkste les die je leerde?

Volg je intuïtie, die is meestal juist

Wat zou je nog graag willen leren?

Sta voor alles open, wat er op mijn pad komt

Wat probeer je leerlingen op school mee te geven?

Heb vertrouwen in jezelf en oordeel niet snel

Wie is voor jou een inspirerend voorbeeld (en waarom)?

Moeder Theresa: onvoorwaardelijk liefhebben en zonder oordeel handelen

Wat is je mooiste eigenschap?

Openheid

Wat is je favoriete motto?

Pak de dag zoals die komt en vergeet niet te genieten