Willem Gebuis

Omdat ik via het decanaat ook in andere functies binnen de school heb gewerkt (o.a. teamleider) kan ik het decanaat goed positioneren in de totale schoolorganisatie!

Willem Gebuis

Functie: Trainer en ontwikkelaar
Expertise: Decanaat en leerlingbegeleiding
Functie binnen BiOND: Trainer en ontwikkelaar en ambassadeur
Achtergrond: Geïntegreerde leerlingbegeleiding met als specialiteit decanaat en mentoraat; trainer mentoraat en decanaat bij Centrum voor Nascholing Amsterdam.

Welke training(en) geef je?

Over het belang van zijn expertise

Toen ik in een ver verleden zelf decaan werd aan een havo/vwo-school, heb ik veel geleerd van enkele ervaren rotten in het vak. Sinds 1992 ben ik betrokken geweest bij de invoering van geïntegreerde leerlingbegeleiding, het model met 1e, 2e en 3e lijnsbegeleiding. Omdat ik via het decanaat ook in andere functies binnen de school heb gewerkt (o.a. teamleider) kan ik het decanaat goed positioneren in de totale schoolorganisatie. Mijn jaren bij het Centrum voor Nascholing hebben me veel opgeleverd als het gaat om zowel de organisatorische als de vakinhoudelijke kant van LOB. Die kennis deel ik graag met beginnende decanen!