Webinar Wet- en regelgeving

  • havo/vwo
  • mbo
  • vmbo/PrO

Gratis

1 dag

Online

Geweest

Gratis

Vol

Wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen binnen het LOB en passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs? Tijdens dit webinar bespraken we alle nieuwe en actuele regels en wetten die van invloed zijn op jouw werk als begeleider in het onderwijs. Ook passeerden de nieuwe cao-afspraken de revue.

Voor wie?

Dit gratis webinar is gericht op alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en het mbo en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Terugkijken

Presentatie

Bekijk hier de presentatie terug:

Gestelde vragen

Wat zegt de wet over het septemberexamen en wanneer de leerling zijn/haar diploma moet kunnen aanleveren? Staat er in de wet een datum die HO moet/mag aanhouden?

Uit het handboek vavo-scholen (juli 2023): Examens afgenomen in augustus geven garantie instroom HBO/WO. Indien het laatste examen in september plaatsvindt, hangt de mogelijkheid van instroom af van het toelatingsbeleid van de instellingen. Het vavo communiceert dit duidelijk met de leerlingen.

Daarnaast is het zo dat ook in het HO geteld wordt op 1 oktober. Het geld vangt het HO weliswaar met twee jaar vertraging, maar inschrijvingen die na 1 oktober worden gedaan, tellen dan dus pas na 3 jaar mee. M.a.w. 1 oktober is wel een deadline voor het HO om nog inschrijvingen te accepteren. Het HO mag echter ook later nog inschrijvingen accepteren. De wet verbiedt het niet.

In de WHW (wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) gaat artikel 7.33 over de inschrijvingsprocedure. Veel is er niet geregeld, behalve dat de instelling zelf een procedure kan vaststellen. In lid 3 staat vervolgens dat in een AMvB voorschriften kunnen worden gegeven omtrent de in het eerste lid bedoelde regels. In het Uitvoeringsbesluit WHW is niets gevonden m.b.t. de regels. Die regels lijken dus niet gegeven.

Het lijkt erop dat instellingen zelf regels kunnen maken en dat kan dus ook zijn dat de inschrijving bijvoorbeeld 15 september rond moet zijn. Het HO mag geen studenten inschrijven die niet voldoen aan de toelatingseisen. Dus zolang het diploma er nog niet is, kan het HO een inschrijving niet accepteren. Kortom, het HO kan a.s. studenten weigeren die met een ‘septemberdiploma’ komen. Bijvoorbeeld als ze te laat komen volgens de regels van de instelling zelf.

 

Net gehoord dat UVA communicatiewetenschap, psychologie en politicologie de 1e 200 via kennistoetsen binnenlaat en daarboven gaat loten.

Dank voor deze informatie. Tot 1 december mogen opleidingen nog wijzigingen aanbrengen in hun toelatingsbeleid. Bekijk hier het overzicht van numerus fixusopleidingen 2024-2025. Deze lijst wordt tot 1 december dagelijks bijgewerkt.

 

Wanneer komt het format voor Somtoday m.b.t. de cijferlijst? Of gaat het helemaal niet komen?

Het landelijk format cijfers decentrale selectie kan niet gekoppeld worden aan Somtoday of Magister. BiOND zal met UNL (Universiteiten van Nederland) en VO-raad bespreken of een dergelijke koppeling in de toekomst mogelijk is.

 

Sommige leerlingen in 6V hebben zich het afgelopen jaar (de afgelopen 2 jaar) vooral gericht op de PTA cijfers ipv de overgangscijfers, ook vanwege opgelopen achterstanden door Corona. Is het niet eerlijker deze generatie/jaarlaag leerlingen nog zelf te laten kiezen welke cijfers ze aanleveren voor de selectie opleidingen?

Voor scholieren die vanaf 2024 – 2025 willen gaan studeren aan een universitaire vervolgopleiding met selectie wordt gevraagd weer een overgangsrapport van 5 vwo aan te leveren. Voor 2020 was dit ook het geval, maar de afgelopen jaren is er in verband met corona een uitzondering gemaakt. UNL heeft in samenwerking met de VO – Raad en BiOND besloten om terug te keren naar de oude situatie, omdat scholieren niet meer te maken hebben met aanpassingen van het onderwijs in verband met corona. Het gaat om scholieren die per september 2024 zullen starten met studeren. Deze afspraak staat vast. Leerlingen kunnen dus niet zelf kiezen welke cijfers ze aanleveren.

 

Wat als een school in het voorexamenjaar niet met cijfers werkt? Maar pas in het examenjaar? (denk aan de natuurlijk leren stroom) Deze leerlingen kunnen geen cijferlijst van het voorexamenjaar aanleveren. Wat is hier over afgesproken met het HO?

Het antwoord op deze vraag is te lezen in de FAQ-cijferlijst decentrale selectie voor vwo-kandidaten:
Ik kan geen 5-vwo overgangsrapport aanleveren, wat moet ik doen?
Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom je geen 5-vwo overgangsrapport kan aanleveren. Je hebt bijvoorbeeld vavo gedaan, je bent doorgestroomd naar 6-vwo vanuit 5-havo, of jouw school geeft geen beoordeling op basis van cijfers af. Kijk in dit geval op de website van de opleiding waar je je aan wilt melden.

 

Weten jullie of een student die in het leenstelsel drie jaar studie heeft gedaan, dit niet heeft afgemaakt, en komend jaar gaat starten met andere studie, recht heeft op de basisbeurs voor de hele duur van deze studie?

Per september 2023 is de basisbeurs terug in de studiefinanciering. Studenten die voor september al studeren en hun rechten verbruiken, gaan met het resterende saldo over naar de studiefinanciering mét basisbeurs. Dus 3 jaar prestatiebeurs verbruikt? Dan heb je nog 1 jaar tegoed met de basisbeurs. Je krijgt niet opnieuw 4 jaar recht op een basisbeurs. Binnen je diplomatermijn verbruik je je rechten op basis van de gevolgde opleidingen en hoe langer je studeert hoe minder je overhoudt. Lees hier hoe lang een student recht heeft op studiefinanciering.

 

Wordt in de actualisering van de OOP-functies ook meegenomen welke schaal daaraan gekoppeld is? Bijvoorbeeld voor functiedecanen?

In de actualisering van de OOP-functies zal een set aan algemene voorbeeldfuncties komen. De functies moeten nog toegesneden worden op de orthopedagoog tot en met de decaan. Het zal gaan om de schalen 9 tot en met 12. Op dit moment worden de voorbeeldfuncties aan de cao-tafel besproken. Daarna zullen de brochure en handboek(en) volgen. Als alles gepubliceerd is, is het aan de werkgever om deze voorbeeldfuncties over te nemen in de organisatie of zelf via een daartoe gecertificeerde FUWA-deskundige andere reeksen van functies te laten maken.

 

Trainers

Dit webinar is gegeven door de beleidsmedewerkers van BiOND:

Heb je nog vragen?

Het Academie-team staat voor je klaar om vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via academie@biond.nu, vul het contactformulier in of bel naar 030 – 760 9 760 (maandag t/m donderdag).

Resultaat

In 1 uur word je bijgepraat over dit onderwerp en ben je weer volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en cao-afspraken die voor jou belangrijk zijn in je werk.

Ervaringen van oud-deelnemers

Nog geen reacties.

Wellicht ook wat voor jou?

Meer weten?

Ben je nog geen lid van BiOND? Meld je dan nu aan en profiteer van 150 euro korting op elke training van BiOND. Daarnaast krijg je onder andere vier keer per jaar BiOND Magazine toegestuurd, ontvang je een exemplaar van de Studiekeuzespecial, krijg je korting op het BiOND Congres en nog veel meer voordelen. Dankzij onze leden kunnen wij samen een krachtige stem vormen en maken we het verschil voor onderwijsbegeleiders, zodat jij jouw waardevolle rol bij de ontwikkeling van jongeren optimaal kunt vervullen.

De BiOND Academie is onderdeel van BiOND, de vereniging voor begeleiders in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit betekent dat wij geen grote onderwijsinstelling zijn, maar wel een vereniging met een kleinschalige opzet, persoonlijke aandacht en een organisatie die dicht op de praktijk zit.  

Wij werken met trainers uit de onderwijswereld, up-to-date theorieën, interactieve opdrachten, trainingsacteurs en praktijkopdrachten. Wij bieden de kennis en kunde die afgestemd is op jou als onderwijsprofessional. Of je nu decaan, zorg- of ondersteuningscoördinator, mentor of schoolleider bent.

Bij de BiOND Academie kan je op verschillende manieren trainingen volgen. Deze training maakt deel uit van het standaard trainingsaanbod. Maar je kunt ook ervoor kiezen om bij jou op school of via een samenwerkingsverband een training te organiseren. Dat kan een bestaande training zijn uit het trainingsaanbod of een op maat gemaakte training die afgestemd is op de behoeftes van jouw collega’s of kring. Meer weten? Lees hier dan verder.