Over de rol


Als voorzitter van BiOND maak je deel uit van het Algemeen Bestuur (AB). De voorzitter is samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Gezamenlijk legt het AB verantwoording af aan de Ledenraad. Het bestuur bestaat in totaal uit 5 tot 7 bestuursleden waaronder een voorzitter en penningmeester.

Als voorzitter van de vereniging ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van het bestuur van BiOND. Je geeft leiding aan het bestuur met een gezamenlijke taakopvatting en zorgt voor een goede balans en verhouding binnen het AB.

Je zit bestuursvergaderingen effectief en efficiënt voor en zorgt ervoor dat er een heldere en snelle besluitvorming plaatsvindt. Als voorzitter onderschrijf je de doelstellingen, het beleidsplan en de werkwijze van BiOND en draag je dit ook uit. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de directeur en beschikbaar als klankbord.

Naast het leiden van de AB-vergaderingen heb je ook een rol als voorzitter tijdens de ledenraadbijeenkomsten en wordt er van je verwacht dat je tijdens evenementen, waar BiOND een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, aanwezig bent om het verenigingsgevoel te ondersteunen en in contact te staan met de leden.

Profiel

Als voorzitter:

 • heb je een visie op het belang en de toekomst van de vereniging,
 • ben je in staat deze visie op realistische wijze tot uitvoering te brengen,
 • ben je een verbinder die mensen samenbrengt en het beste bij in iedereen naar boven kan halen,
 • ben je communicatief sterk en benaderbaar voor zowel de bureaumedewerkers als de leden,
 • heb je ervaring binnen de onderwijsbranche en blijf je graag op de hoogte van de actualiteiten binnen de branche,
 • ben je bekend met de uitdagingen van een vereniging.

Jouw kwaliteiten

Je bent:

 • een boegbeeld voor de vereniging, zowel richting de eigen leden als richting stakeholders en ben je bereid om ook als dusdanig naar buiten te treden,
 • in staat om als een teamspeler te fungeren die voor verbinding binnen de vereniging zorgt,
 • benaderbaar en toegankelijk voor alle leden en kan goed luisteren,
 • in staat helder te communiceren op elk soort niveau,
 • geeft ruimte voor discussie binnen het AB, de Ledenraad en de rest van de verenging en bewaakt de juiste verhoudingen tussen de verschillende groepen,
 • een netwerker en hebt een goed netwerk opgebouwd binnen de onderwijsbranche,
 • in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en weloverwogen beslissingen te nemen,
 • realistisch en in staat een vraagstuk vanuit meerdere oogpunten te benaderen.

Tijdsinvestering

 • Je bent minimaal 1 termijn van 3 jaar beschikbaar en kan in totaal voor maximaal 3 termijnen worden aangesteld.
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 4 uur per maand.  
 • Daarnaast zul je op jaarbasis minimaal 6x per jaar deelnemen aan een bestuursvergadering (online/fysiek) en 2x per jaar aanwezig zijn tijdens de Ledenraadbijeenkomst. De bestuursvergaderingen vinden over het algemeen aan het eind van de middag en in de avond plaats.

Vergoeding

Als bestuurslid ontvang je een vrijwilligersvergoeding die in twee delen wordt uitbetaald. Verder heb je geen andere activiteiten die conflicterend kunnen zijn met je bestuurswerk bij BiOND.

Procedure

Je kunt je motivatie en cv richten aan Wilbert Seuren, bestuurslid van het Algemeen Bestuur en opsturen naar Diederik Jimmink via diederik.jimmink@biond.nu.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Diederik of telefonisch: 030 760 9 760.