Over de rol

Als bestuurslid van BiOND maak je deel uit van het Algemeen Bestuur (AB). Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en 3 tot 5 algemeen bestuursleden. De voorzitter is samen met de andere bestuurders belast met het besturen van de vereniging, gezamenlijk leg je verantwoording af aan de Ledenraad.

Het Algemeen Bestuur komt 6 keer per jaar samen. Naast je deelname aan de bestuursvergaderingen heb je ook een actieve rol tijdens de ledenraadbijeenkomsten. Tijdens evenementen vertegenwoordig je BiOND om het verenigingsgevoel te ondersteunen en in contact te zijn met de leden.

Als bestuurslid van BiOND

  • heb je een heldere visie op het belang en de toekomst van de vereniging,
  • heb je affiniteit met het voorgezet onderwijs en mbo en ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen,
  • ben je een teamspeler die zorgt voor verbinding zowel binnen de vereniging als met de diverse samenwerkingspartners en stakeholders,
  • kun je een vraagstuk vanuit meerdere oogpunten benaderen en een weloverwogen beslissing te nemen,
  • ben je communicatief sterk en benaderbaar voor zowel de bureaumedewerkers als de leden,
  • ben je bekend met de uitdagingen van een vereniging en signaleer je de kansen die er liggen.

Tijdsinvestering

  • Je bent minimaal 1 termijn van 3 jaar beschikbaar en kan voor maximaal 3 termijnen worden aangesteld.
  • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 4 uur per maand.  
  • Daarnaast zul je op jaarbasis minimaal 6x per jaar deelnemen aan een bestuursvergadering (online/fysiek) en 2x per jaar aanwezig zijn tijdens de Ledenraadbijeenkomst.
  • De bestuursvergaderingen vinden over het algemeen aan het eind van de middag en in de avond plaats.

Vergoeding

Als bestuurslid ontvang je een vrijwilligersvergoeding die in twee delen wordt uitbetaald. Verder heb je geen andere activiteiten die conflicterend kunnen zijn.

Procedure

Je kunt je motivatie en cv richten aan Wilbert Seuren, bestuurslid van het Algemeen Bestuur, en opsturen naar Diederik Jimmink via diederik.jimmink@biond.nu.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Diederik of telefonisch: 030 760 9 760.