Coaching- en begeleidingsvaardigheden (vo en mbo)

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van begeleiders in het onderwijs, zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren bestaat uit het begeleiden en coachen van collega’s. Denk hierbij aan mentoren, medewerkers van een zorgteam en onderwijsondersteunend personeel. Coaching -en begeleidingsvaardigheden zijn daarnaast ook belangrijk bij oudergesprekken, teambijeenkomsten en collegiale consultaties.

In de Trainingsmodule Coaching- en begeleidingsvaardigheden staat oplossingsgericht coachen en opbouwend communiceren centraal. We besteden aandacht aan diverse coaching-methoden en oefenen door middel van een interactieve benadering met onder meer communicatie, vragen stellen, weerstand wegnemen, het stellen van doelen, actie nemen om doelen te bereiken en te reflecteren. Daarnaast wordt actuele casuïstiek van deelnemers behandeld, uitgespeeld en besproken. We maken hierbij gebruik van een trainingsacteur.

De trainingsmodule Coaching- en begeleidingsvaardigheden beslaat twee dagdelen van 3 uur met een tussenperiode van enkele weken.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760