Studeer je aan een lerarenopleiding, dan leer je op dit moment nog weinig over LOB. En dat moet veranderen, vinden Karina Baarda van het Expertisepunt LOB en Minette van den Bemd, beleidsmedewerker bij BiOND. Wanneer je namelijk aan de slag gaat met LOB is dat niet alleen goed voor je (toekomstige) leerlingen, maar ook voor je eigen ontwikkeling.

BiOND en het Expertisepunt LOB hebben samen de handen ineen geslagen om dit onderwerp beter op de kaart te zetten. Het Expertisepunt LOB publiceerde een interview met Karina en Minette. Hieronder delen wij een aantal quotes uit het interview, lees hier het volledige artikel.

“Vrijwel nergens is LOB structureel onderdeel van de lerarenopleidingen, en vaak ontbreekt het zelfs helemaal op het curriculum. Terwijl álle docenten in hun dagelijkse lespraktijk te maken krijgen met LOB”, zegt Minette. Karina: “Wij zeggen altijd: ‘LOB is van iedereen en LOB past in iedere les’. Dus niet alleen in de mentorles, maar ook in de vaklessen.”

Karina: “LOB heeft te maken met het begeleiden van leerlingen in het algemeen: hoe voer je een goed gesprek met jongeren, hoe help je ze bij hun ontwikkeling en hoe help je ze te reflecteren op hun ervaringen?” Minette: “Het gaat bij LOB tijdens de lerarenopleiding bovendien niet alleen over wat je als student na je opleiding gaat doen, het draagt ook bij aan je eigen ontwikkeling. Door bezig te zijn met LOB ga je vanzelf ook over je eigen loopbaan en ontwikkeling nadenken.”

Minette: “Eigenlijk zou er een doorlopende LOB-leerlijn moeten zijn voor de studenten en docenten zelf. LOB op de lerarenopleiding is niet alleen relevant omdat de docent dan leerlingen beter kan begeleiden, je denkt door LOB ook als docent meer na over je éigen loopbaan.”

Minette: “We gaan ons nu eerst buigen over een concreet actieplan, de taken verdelen en een tijdpad vaststellen. De stip op de horizon is dat op alle docentenopleidingen aandacht is voor LOB. Waarbij je als school natuurlijk de vrijheid hebt om het in te passen op een manier die past bij jouw opleiding, maar wel zo dat LOB echt deel uitmaakt van het curriculum. Daar gaan we voor!”