Enquête over basisondersteuning

Enquête over basisondersteuning

Wat is nu nodig om écht passend onderwijs te bieden? Welke basisondersteuning biedt elke school aan haar leerlingen? Ben jij leraar, begeleider, ouder, schoolleider of werkzaam in een bestuur of samenwerkingsverband in het onderwijs? KBA Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands en P2 doen onderzoek naar het huidige concept van de landelijke norm voor basisondersteuning. Dit doen zij…

Reactie voortgangsbrief minister Paul

Reactie voortgangsbrief minister Paul

Minister Paul van OCW koppelde in een voortgangsbrief aan de Tweede kamer de curriculumvernieuwingen aan het Masterplan Basisvaardigheden. De FvOv, waarbij BiOND is aangesloten, is teleurgesteld dat de ontwerpruimte voor de profielvakken natuurkunde, biologie, economie en geschiedenis niet is aangepast. Remko Littooij (voorzitter van de FvOv); ” Het is jammer dat de minister vasthoudt aan…

Vernieuwde beroepsstandaard in wording

Vernieuwde beroepsstandaard in wording

Mooi nieuws voor de leerlingondersteuning! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een gloednieuwe uitgave van de Beroepsstandaard voor Zorg- en Ondersteuningscoördinatoren. Deze nieuwe editie zal volgend schooljaar verschijnen. De huidige beroepsstandaard, die velen van jullie al kennen, heeft sinds de eerste druk een belangrijke rol gespeeld in ons vakgebied. Voor wie hem nog…

Bijzonder bezoek uit Polen

Bijzonder bezoek uit Polen

Vandaag had BiOND het genoegen om een delegatie van Poolse onderwijsprofessionals te ontvangen. Agnieszka Dorociak en Karolina Szczuka van de Foundation for the Development of the Education System (FRSE) organiseerden dit bezoek via Euroguidance. Directeur Minette van den Bemd heette de groep met 14 enthousiaste onderwijsbegeleiders, onderzoekers en trainers van harte welkom. De delegatie is…

Help mee bij LOB

Help mee bij LOB

Aan het begin van het schooljaar ’23-’24 hebben we aangekondigd dat de Help Mee Bij LOB websites per 1 september 2024 worden stopgezet. We willen je eraan herinneren dat deze websites na deze datum niet langer toegankelijk zal zijn. De beslissing om deze websites stop te zetten is genomen is tweeledig.  De eerste reden is…

Terugblik BiOND Congres

Terugblik BiOND Congres

11 april vond het 3e BiOND Congres plaats. We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde dag, vol interessante gesprekken en mooie ontmoetingen! Academiecoördinator Linda en beleidsmedewerker Niels kunnen de rol dagvoorzitter met trots toevoegen aan hun LinkedInprofiel. Minette stelde zich voor als nieuwe directeur en maakte bekend dat oud-bestuurslid Barbara haar (vanaf…

Gratis gids! Hoe elke jongere kansen kan vergroten in een tussenjaar

Gratis gids! Hoe elke jongere kansen kan vergroten in een tussenjaar

Prof. dr. Marinka Kuijpers en Daniëlle Vogels schreven samen de gids omdat niet alle jongeren gelijke kansen hebben om te kiezen voor een tussenjaar en dit zo in te vullen dat dit hun kansen op een goede studie- en loopbaan vergroot. Uit het voorwoord: ‘De vooronderstelling is vaak dat een tussenjaar vooral is voor kinderen…