Naar aanleiding van de invoering van het landelijk format cijfers decentrale selectie komen er bij BiOND vragen binnen over het invullen van het format. Hier vind je het bericht met betrekking tot het landelijk format en dit is de link naar het format. Een aantal vragen wordt al beantwoord in het formulier FAQ dat tegelijkertijd met het format gepubliceerd is. Lees dit eerst voor je het format gaat invullen. Vragen die niet in de genoemde FAQ beantwoord zijn, vind je onderaan deze pagina.

Tips om de werkdruk te verlagen

  • Vraag de leerling het format zelf in te vullen en controleer daarna en onderteken.
  • Niet elke leerling schrijft zich in voor een studie met NF. Inventariseer op jouw school voor wie dit wel geldt en laat die leerlingen het format zelf invullen.

Laatste aanpassingen

Update februari 2024

Toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie voor studieloopbaanbegeleiders

Studieloopbaanbegeleiders putten uit verschillende bronnen om jongeren te helpen bij hun studiekeuze. SBB zorgt voor relevante en actuele opleidings- en arbeidsmarktinformatie. Maak jij hier ook gebruik van? Dan horen zij graag van jou hoe dit doorontwikkeld kan worden.


Update december 2023

Naast het UNL format accepteren universiteiten ook het format dat opgesteld is door organisatie Somtoday. Dit format bevat dezelfde gegevens, maar maakt een uitdraai van de cijferlijst van de leerling direct uit het leerlingvolgsysteem Somtoday. Het kan vervolgens ondertekend worden door de middelbare school en de leerling. Als een leerling eerder al een UNL format heeft aangeleverd, maar de middelbare school Somtoday gebruikt, is dat geen enkel probleem. Het ingevulde UNL format zal dan geaccepteerd worden.

Ondanks dat er afspraken zijn gemaakt, constateren we dat niet alle opleidingen gebruik maken van het landelijk format. Opleidingen functioneren in principe autonoom. We kunnen dus geen garanties geven dat bij alle opleidingen het format gebruikt wordt.

Aanvullende FAQ

Hier vul je het jaartal in van het jaar dat de leerling in vwo 6 zit.

Het cijfer voor natuurkunde voer je in bij de profielvakken (ook als het dus voor die leerling niet een profielvak is). Het is belangrijk dat de universiteiten het cijfer kennen en niet waar het cijfer precies staat.

Het cijfer voor Duits voer je in bij de vakken van het algemene deel (ook als het dus voor die leerling een profielvak is). Het is belangrijk dat de universiteiten het cijfer kennen en niet waar het cijfer precies staat.

Dat kan per opleiding verschillen. Er zijn opleidingen waarbij de cijferlijst ook uiterlijk15 januari 23.59 uur ingeleverd moet zijn en er zijn opleidingen waarbij dat ook nog na 15 januari mogelijk is. Laat de leerling zelf goed op de website van de betreffende opleiding kijken naar wat de eisen zijn.

Nee, dat mag niet.

Nee, er wordt dit jaar alleen met het format gewerkt. Check of het gaat om een cijferlijst die bij een studie met NF hoort. Als dat het geval is, meld dit dan bij BiOND (minette.vandenbemd@biond.nu), zodat we dit bij UNL kunnen melden en foutieve cijferlijsten zo snel mogelijk uit het systeem verdwijnen.

Nee, je vult dan alleen bij kunst beeldende vorming het cijfer in. Kunst algemeen is opgenomen in de lijst, omdat er ook leerlingen zijn die alleen kunst algemeen volgen. Voor die leerlingen vul je wel het cijfer van kunst algemeen in.

Op de cijferlijst voor decentrale selectie zijn enkel de cijfers opgenomen waarin leerlingen eindexamen doen. De vakken waarin geen eindexamen wordt gedaan, worden niet meegenomen in het format.Schooleigen vakken (zoals bijvoorbeeld levensbeschouwelijk onderwijs of literatuur) en de vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zoals bijvoorbeeld maatschappijleer) zijn niet opgenomen in de lijst, omdat niet elke school op hetzelfde moment onderdelen van het combinatiecijfer toetst.

Eindexamenvakken zijn alle vakken die afsluiten met een schoolexamen of met een schoolexamen en centraal examen. Dus ook bijvoorbeeld wiskunde D en informatica zijn eindexamenvakken.

Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE), afgerond op een geheel cijfer. Een 5,49 wordt een 5, een 5,5 wordt een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het schoolexamen ook het eindcijfer.

Vragen?

Heb je een vraag die nog niet beantwoord is? Stel hem dan aan Minette van den Bemd, beleidsmedewerker LOB havo/vwo.

Vergelijkbare berichten