BiOND nieuws praat mee

De landelijke norm voor basisondersteuning  gaat ervoor zorgen dat ouders, leerlingen en leraren  weten waar zij op kunnen rekenen en er geen grote regionale verschillen ontstaan. En hier is input voor nodig! Kom naar een van de bijeenkomsten en help bij de totstandkoming.


Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag.

Eenduidigheid dankzij een landelijke norm
Met de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden de vrijheid gekregen om zelf te definiëren wat er onder de basisondersteuning valt. Dit kan voor grote regionale verschillen zorgen. Een landelijke norm voor basisondersteuning is helpend zodat ouders, leerlingen en leraren weten waar zij op kunnen rekenen.


Wensen en verwachtingen
Deze norm beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning. Met als doel dat alle kinderen in Nederland uit mogen gaan van eenzelfde basisniveau van ondersteuning op iedere school.

Wie zetten zich hiervoor in?
Het ministerie van OCW heeft, namens voormalig minister Wiersma, AOb en Ouders & Onderwijs gevraagd om tot en voorstel van een landelijke norm te komen. Zij worden hierbij ondersteund door het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2.

Wie worden hierbij betrokken?
Eind februari/begin maart wordt er input opgehaald voor de invulling van de landelijke norm. Er worden gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en experts. Wat vinden zij vanuit hun ervaringen belangrijk om rekening mee te houden, waar lopen ze nu tegenaan en welke adviezen willen zij meegeven?

Hoe wordt het advies gevormd?
Ook wordt er feedback gevraagd op de eerste ideeën. De resultaten worden verwerkt in een conceptvoorstel dat vervolgens breder wordt getoetst en getest onder leerlingen, ouders , leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Hieruit rolt een voorstel voor een landelijk norm en een advies voor het vervolg om deze norm te implementeren.

Zet ook jouw expertise en ervaring in
De eerder genoemde partijen nodigen je uit om hierover mee te komen denken. Er komen verspreid over het land drie fysieke regiobijeenkomsten en één online bijeenkomst. De locaties en data worden nu voorbereid. Als je nu alvast aangeeft of je belangstelling hebt om mee te praten, dan worden de locatie, data en het programma zo snel mogelijk met je gedeeld. Meld je voor 1 februari aan via formulier belangstelling regiobijeenkomsten.

Wil je verder nog reageren of heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar basisnorm@aob.nl

Vergelijkbare berichten