In november 2022 is Tessa Leonhard 12,5 jaar in dienst bij onze vereniging. Met dit jubileum neemt zij ook afscheid van de vereniging. Wat begon als een bijbaan tijdens haar afstuderen, werd een volwaardige carrière. De afgelopen zes jaar stond zij als directeur aan het roer van een veranderende organisatie.

Hoewel ze geen onderwijsachtergrond heeft, raakte Tessa al gauw ‘in de ban’ van alle onderwijsontwikkelingen die ze vanaf de zijlijn zag gebeuren. “Alle maatschappelijke ontwikkelingen komen in het onderwijs samen. Ik vond dat wij als vereniging meer konden doen voor het onderwijs dan louter onze leden bedienen. Het onderwijs is vooral gericht op kwalificatie en daarom opgebouwd rondom vakken en vakdocenten. We weten echter allemaal dat de leerlingen van vandaag en de studenten van morgen méér nodig hebben. Het onderwijs moet gericht zijn op de brede ontwikkeling van jongeren op weg naar hun toekomst. Dat vraagt om andere kwaliteiten bij onderwijsprofessionals. Het vraagt om inclusief denken. Het vraagt om een onderwijsinrichting die maatwerk mogelijk maakt en verder kijkt dan toetsresultaten. Vanuit de expertise van onze leden, decanen, loopbaancoaches, leerlingbegeleiders en ondersteuningscoördinatoren, kan BiOND aan die onderwijsontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren. Of sterker nog: richtinggevend zijn.”

Onder leiding van Tessa kreeg de vereniging een plek aan de belangrijke overlegtafels in het onderwijsveld. Daarnaast zette zij in op de ontwikkeling van de vereniging als professionele organisatie; met een ander organisatiemodel, een andere organisatiecultuur, een academie en een passende huisvesting in hartje Utrecht. Tenslotte initieerde en begeleide zij de fusie van de NVS-NVL en VvSL naar het ontstaan van BiOND in 2021. Nu BiOND een jaar verder is, vindt zij het tijd om plaats te maken voor nieuw leiderschap.

“BiOND is in een fase beland van herijken en nieuwe ambities formuleren. Daarbij is een frisse blik en een open vizier onontbeerlijk”, aldus Tessa. Zij kijkt er ook naar uit om zelf een volgende stap te nemen in haar loopbaan. “Bij de NVS-NVL en BiOND heb ik talloze ervaringen kunnen opdoen die ik meeneem naar mijn volgende loopbaanstappen. Daar ben ik enorm dankbaar voor!”

Het Algemeen Bestuur van BiOND prijst Tessa voor de bevlogenheid en volharding waarmee zij de afgelopen jaren de kar heeft getrokken. “Tessa was heel belangrijk voor de plek die BiOND nu inneemt, maar vooral ook als voorvrouw en verbinder van het team. Dat gaan we missen. Maar in haar carrière maakt ze nu een hele mooie stap. Dat gunnen we haar van harte”, aldus voorzitter Frans Jordaan. Hij ziet de toekomst van BiOND zonnig tegemoet: “BiOND heeft een stevig fundament waar we op voort kunnen bouwen. We gaan op zoek naar een directeur die de groeidoelstellingen van de vereniging gaat waarmaken.”

Lees hier de vacature voor directeur bij BiOND
Delen wordt op prijs gesteld; acquisitie niet.

Tessa is nog tot eind 2022 in functie. In januari wordt een afscheid voor haar georganiseerd.

Vergelijkbare berichten