Let op!

Het aanmelden voor de Regeling examenreglement staatsexamens vo 2024 moet voor 31/12 gebeuren. Deze regeling is met ingang van dit schooljaar aangepast. Het is vanaf nu niet meer mogelijk voor een leerling om naast het regulier examen op de vo-school één of meerdere staatsexamens af te leggen in hetzelfde examenjaar als het om een vak gaat dat de school zelf ook aanbiedt. Als een leerling bijvoorbeeld natuurkunde wil doen bij het staatsexamen mag dat niet, want alle scholen moeten natuurkunde aanbieden. Maar als het gaat om bijvoorbeeld informatica, is er een grote kans dat de school dat zelf niet aanbiedt. Dan mag het dus wel. Dat is gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. Het principe zelf, dus een extra vak bij staatsexamen in hetzelfde jaar als het diploma wordt gehaald, blijft dus staan, maar het moet dus gaan om een vak dat de school zelf niet aanbiedt.

Vergelijkbare berichten