(Optimaal) Begeleiden doen we samen! (vo en mbo)

Om een leerling of student zo optimaal mogelijk te begeleiden is het belangrijk dat diverse disciplines binnen een school samenwerken zodat afzonderlijke kennis en expertise geïntegreerd wordt. Vooral voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is dit cruciaal. Waar werken we naar toe? Welke keuzes maakt de leerling of student onderweg en richting het diploma? Wat is een geschikte vervolgopleiding?

Allemaal vragen die leerlingen en studenten samen met hun ouder(s), de mentor, de LOB’er èn de zorgcoördinator kunnen beantwoorden. Maar hoe zorg je voor een optimale samenwerking? In deze module ga je aan de slag met de gehele begeleidingslijn binnen je school, waarbij je aandacht hebt voor LOB en extra ondersteuning. In veel scholen zijn dit twee aparte lijnen, maar waar kruisen deze elkaar en waar kunnen ze elkaar versterken? Wat zijn cruciale momenten in LOB voor de leerling en hoe kan daar vanuit de ondersteuning bij aangesloten worden. En andersom? Hoe kun je samen inspelen op leerlingen die gebaat zijn bij maatwerk? En hoe zorg je er samen voor dat een leerling of student een zo goed mogelijk passende vervolgopleiding gaat volgen? Deze vragen komen aan bod in deze module.

De Trainingsmodule (Optimaal) Begeleiden is geschikt voor beginnende en ervaren decanen, lob-coördinatoren, loopbaancoaches, zorg- en ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders, leidinggevenden en anderen in een vergelijkbare functie. Om de training goed tot zijn recht te laten komen is een vertegenwoordiging van verschillende disciplines uit dezelfde onderwijsinstelling gewenst.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760