Kwaliteitsbewaking van LOB in de school (voor vo en mbo)

De Kwaliteitsagenda LOB beschrijft een sluitende aanpak van LOB: van visie en beleid naar concrete activiteiten en een systematisch plan voor kwaliteitsbewaking. De Trainingsmodule ‘Kwaliteitsbewaking van LOB in de school’ gaat in op dit laatste: een systematisch plan voor kwaliteitsbewaking en daarmee op de verbetering en borging van LOB in de school.

In 2,5 tot 3 uur leren ervaren decanen, lob-begeleiders, loopbaancoaches en/ of leidinggevenden hoe je LOB zichtbaar in de kwaliteitscyclus opneemt. Daarnaast krijgen deelnemers handvatten aangereikt om LOB te monitoren en te evalueren en hoe je op basis hiervan verbeteringen doorvoert.

Resultaat

  • Deelnemers weten hoe je LOB continue kunt verbeteren
  • Deelnemers hebben handvatten om LOB in de school te monitoren en te evalueren
  • Deelnemers kunnen de ontwikkelingen van leerlingen zichtbaar maken

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760