LOB en ouderbetrokkenheid (vo)

Ouders kennen hun kind al veel langer dan de mentor, vakleerkracht of decaan. Het is daarom van grote meerwaarde om ouders bij het LOB-traject van hun zoon of dochter te betrekken. Maar hoe betrek je die ouders optimaal en hoe geef je hen de kans om gelijkwaardige LOB-gesprekspartners te zijn?

De meeste scholen bieden ouderavonden en ouderspreekuren; vaak gaat het bij ouderavonden om algemene informatie en bij de spreekuren spelen de geboekte resultaten – of juist het ontbreken daarvan – een grote rol. Het is belangrijk om daarbij ook ruimte te maken voor LOB. De trainingsmodule LOB en Ouderbetrokkenheid helpt deelnemers bij het opstellen en uitwerken van de contouren van een duurzaam inzetbaar plan en ze krijgen praktische handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat leerling, ouder en school optimaal kunnen samenwerken om de loopbaancompetenties van de leerling te blijven ontwikkelen en te reflecteren op dat proces. De Trainingsmodule LOB en ouderbetrokkenheid is geschikt voor beginnende en ervaren decanen en lob-begeleiders.

Resultaat

• Deelnemers ontwikkelen een duurzaam inzetbaar plan waarmee je de LOB-driehoek leerling-ouder-school in het belang van de leerling kunt borgen
• Het plan sluit aan op de schoolvisie met betrekking tot LOB en ouderbetrokkenheid of is uitgangspunt van gesprek in de school

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760