LOB voor de mentor/ slb’er (vo en mbo)

Voor een goede invulling van LOB is er voor de professional, die direct contact heeft met de leerling of student, een cruciale rol weggelegd. De mentor, studieloopbaanbegeleider, vakdocent of onderwijsondersteuner is degene die leerlingen en studenten helpt om zich voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Maar hoe doe je dat?

De trainingsmodule ‘LOB voor de mentor/slb’er vergroot in 2,5 tot 3 uur kennis en vaardigheden. Deelnemers leren hoe ze leerlingen en studenten kunnen helpen te ontdekken waar ze goed in zijn en hoe je leerlingen en studenten de gelegenheid geeft om te oefenen met die vaardigheden.

Resultaat

• Deelnemers hebben ervaren hoeveel energie een effectief loopbaangesprek kan geven
• Deelnemers kunnen de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers toepassen
• Deelnemers leren om gerichte vragen te stellen en te reflecteren
• Deelnemers weten hoe ze leerlingen en studenten aanzetten tot actie en hoe ze hen verantwoordelijk maken voor zijn of haar eigen loopbaanproces
• Deelnemers dragen bij aan een sterker LOB-klimaat op school

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760