Eigenaarschap en de rollen en taken van LOB in de school (vo en mbo)

De Kwaliteitsagenda LOB beschrijft een sluitende aanpak van LOB: van visie en beleid naar concrete activiteiten en een systematisch plan voor kwaliteitsbewaking. Deze trainingsmodule gaat in op de rollen en taken van LOB in de school; een van de thema’s die in de Kwaliteitsagenda LOB besproken wordt.

Deelnemers leren welke verantwoordelijkheid leerlingen, studenten, collega’s en leidinggevenden hebben in het LOB-proces van school en hoe je hen daar verantwoordelijk voor laat voelen. Deelnemers kunnen direct aan de slag met de kennis die ze in deze trainingsmodule opdoen. De trainingsmodule Eigenaarschap en de rollen en taken van LOB in de school is geschikt voor beginnende en ervaren decanen, LOB-begeleiders en loopbaancoaches en duurt 2,5 tot 3 uur. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig. 

Resultaat

• Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om LOB stevig te verankeren in de school
• Deelnemer krijgen handvatten aangereikt om collega’s, leidinggevenden en leerlingen mee te krijgen met LOB
• Deelnemers leren omgaan met weerstand
• Deelnemers weten hoe ze aan leerlingen duidelijk kunnen maken hoe zij kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze
• Het LOB-programma is afgestemd op het keuzeproces van de leerling
• Leerlingen ervaren het LOB-programma van de school als samenhangend

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760