Werken vanuit Ondersteuning (vo en mbo)

In de Trainingsmodule “Werken vanuit Ondersteuning” gaan beginnende en ervaren zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband aan de slag met het op effectieve wijze formuleren van ondersteuningsbehoeften.

De module is gericht op het effectief gebruik maken van kennis in het proces, zodat deelnemers het gesprek met ouders, leerling en collega’s over ondersteuningsbehoeften kan voeren. Het is nog even belangrijk om te benoemen dat er tijdens deze module geen specifieke kennis overgedragen wordt over stoornissen die aanleiding kunnen zijn voor een ondersteuningsbehoefte. De Trainingsmodule Werken vanuit Ondersteuning duurt 2,5 tot 3 uur. Eigen inbreng en casuïstiek zijn in deze cursus belangrijke onderdelen. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760