Gesprekstechnieken

Zorg- en ondersteuningscoördinatoren krijgen in deze module verdiepende vaardigheden rondom gespreksvoering met ouders, leerlingen en collega’s aangereikt. Door te oefenen met een aantal technieken, leert de zorgcoördinator de eigen gesprekstechniek aan te passen aan het soort gesprek en het beoogde doel.

  • De module is gericht op het oefenen van motiverende, coachende en slecht-nieuwsgesprekken en op meerzijdige partijdigheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.
  • De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.
  • Duur: 3,5 uur

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760