Wettelijke kaders (vo en mbo)

Beginnende zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband krijgen in deze trainingsmodule een stoomcursus wettelijke kaders. Deelnemers leren alles over de Wet Passend Onderwijs, de transformaties en transities en het beleidskader.

We kijken ook naar indiceren en arrangeren, ontwikkelingsperspectief (opp), toelaatbaarheidsverklaring (tlv) en zorgplicht. Daarnaast praten we over de gezamenlijke opdracht in de aansluiting van zorg op onderwijs die scholen, samenwerkingsverband en gemeenten hebben. Deze trainingsmodule is gericht op kennisoverdracht, zodat de zorg- ondersteuningscoördinator met de benodigde basiskennis de deur uit gaat.

De Trainingsmodule Wettelijke kaders duurt 2,5 tot 3 uur en is gericht op maximaal leren van en met elkaar. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760