Ondersteuningsstructuur (vo en mbo)

Om ondersteuning binnen een onderwijsinstelling vorm te kunnen geven is een goede ondersteunings­structuur van belang. Beginnende en ervaren zorg- en onder­steunings­coördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of mede­­werkers van het samenwerkings­verband wisselen tijdens deze trainingsmodule hun visie op de ondersteunings­structuur met elkaar uit.

Door met elkaar te praten over taken, rollen en verantwoordelijkheden ontwikkelen deelnemers een beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo en mbo. Ze leren de structuur van de eigen school bovendien kritisch te bekijken en ze krijgen suggesties voor mogelijke verbeteringen. De Trainingsmodule Ondersteuningsstructuur duurt 2,5 tot 3 uur en is gericht op maximaal leren van en met elkaar. Deelnemers hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760