Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (po, vo en mbo)

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. Het is daarmee een professionele norm geworden om een melding bij Veilig Thuis te maken als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld. Signaleren en het bespreekbaar maken van vermoedens is dan nog belangrijker geworden.

Wat zijn signalen? Hoe pak je die op? Waar let je op? Hoe maak je vermoedens bespreekbaar binnen de school en met ouders en leerlingen? In de Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan we uit van de voorkennis die je hebt over de Meldcode, eventueel opgedaan in de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Behandeld worden signalering, het opstellen van een protocol, de ondersteuning van leerkrachten en de schoolleiding en er wordt geoefend met gesprekken met ouders, collega’s en de schoolleiding rondom het onderwerp Meldcode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. De Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Heb jij het afwegingskader bij de Meldcode al? Download het hier (pdf)!

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760