Specifieke ondersteuningsbehoeften

Beginnend en ervaren zorg- en ondersteuningscoördinatoren doen basiskennis op van bijzondere ondersteuningsbehoeftes bij AD(H)D, Autisme, NLD, ODD, Hechtingsproblematiek, Depressie, Burn-out, Hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Motivatieproblemen etc.) en zijn op hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op deze ondersteuningsbehoeften. Uitgangspunt hierbij is dat de zorgcoördinator niet ‘behandelt’, maar wel basale kennis in huis moet hebben om ondersteuningslijnen te kunnen bewaken en coördineren.

  • De module is gericht op kennisoverdracht zodat de zorgcoördinator met aangevulde basiskennis de deur uit gaat.
  • De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig. 
  • Duur: 2,5 uur

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Trainingsmodule Visie en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760