Marinka Kuijpers

Functie: Oprichter/bestuurder en expert/trainer van de Loopbaangroep en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit
Expertise: Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo.
Werkzaam bij: Loopbaangroep en Open Universiteit

Achtergrond

Al vanaf 2003 doet Marinka Kuijpers onderzoek naar loopbaan­ontwikkeling en -begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo. Ze is auteur van de boeken ‘Waardevol werk’ en ‘Breng beweging in je loopbaan’. Na een loopbaan als verpleegkundige, docent, ontwikkelingswerker en student is zij in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties bij werknemers aan de Universiteit Twente. Van 2004 tot 2007 heeft zij als senior onderzoeker/adviseur gewerkt bij het Expertise Centrum van Cinop. In 2008 is Marinka onderscheiden met ‘de Johan van der Sanden erepenning’ door de Stichting Platforms Vmbo voor haar verdiensten voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Geeft deze trainingen

  • Training Loopbaangesprekken (vo en mbo)
  • Loopbaangericht opleiden

Over het belang van haar expertise

De maatschappij verandert. De arbeidsmarkt is complex en dynamisch. Mensen moeten hun eigen loopbaan leren vormgeven. Het onderwijs heeft de opdracht om jongeren hier op voor te bereiden. Dat vraagt om een leeromgeving die praktijkgericht, dialogisch en vraaggericht is. Professionalisering van begeleiders en advies op scholen is nodig om dit te realiseren.