Margie van de Kerkhof

Functie: Trainer (team)coach en facilitator bij ‘Margie maakt mogelijk’.
Expertise: Persoonlijk leiderschap, onderwijs/zorg, didacticus, coach, communicatie
Werkzaam bij: Margie maakt Mogelijk en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Functie binnen BiOND: Trainer, ontwikkelaar en coach
Geeft deze training: Coaching- en begeleidingsvaardigheden, intervisie en diverse trainingsmodules leerlingondersteuning

Over het belang van haar expertise

In mijn onderwijscarrière heb ik ervaring opgedaan op verschillende gebieden. Naast docent, mentor, onderwijsinnovator, zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs en leerling- en docentenbegeleider, ben ik opgeleid tot coach. Ik heb gezien dat goed onderwijs en een veilige leeromgeving beginnen bij evenwichtige professionals in de school. Een onderwijsprofessional die in staat is om te reflecteren, fouten durft te maken en een leven lang blijft leren.

Als coach zet ik naast oplossingsgerichte coachingtechnieken o.a. Voice Dialogue en Deep Democracy in. Hiermee laat ik docenten en docententeams bewust worden van de verschillende delen in zichzelf, zodat ze meer keuzemogelijkheid krijgen vanuit een bewust wordend ego en kunnen luisteren naar de stem van de minderheid. Als trainer maak ik middels ervaringsgerichte oefeningen mensen ervan bewust wat ze waard zijn.