Linda Gerritsen

Ik hou van ontmoetingen; echt contact van mens tot mens. Ik geloof dat ieders inbreng er toe doet en dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.

Linda Gerritsen is opgeleid als orthopedagoog en heeft gewerkt als onderwijs-adviseur in het primair onderwijs. Daarna werkte zij als gedragsdeskundige bij de GG&GD en stuurde zij multi-disciplinaire teams aan, die gericht waren op de analyse van systeemproblematiek en toeleiding naar passende zorg voor multi-problem-gezinnen.

Op dit moment is zij werkzaam als begeleider passend onderwijs bij het Samenwerkingsverband Sterk VO, waar ze betrokken is bij leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Hiertoe rondde zij recent de gevorderden opleiding bij Novilo af over de begeleiding van (hoogbegaafde) dropouts.

Linda helpt vo-scholen met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe ondersteuningsstructuur en begeleidt werksessies met schoolleiding over de koers die zij willen varen in de ondersteuning van leerlingen. Zij heeft de opleiding ‘Proceskunde – werken met aandacht’ gevolgd.