Leonore Zuijderhoudt

Meer ruimte, lucht voor eigen inbreng, leerwensen, welbevinden;
het werkelijk elkaar zien en horen, dat is wat mij betreft
DE essentie van onderwijs.

Leonore Zuijderhoudt

Welke training(en) geef je?

Ik geef de volgende trainingen:

Wat is je achtergrond?

Ik ben psycholoog en trainer voor professionals in het onderwijs. Ik heb mijn eigen bedrijf: Zuijderhoudt Training & Begeleiding. Ik ben ongeveer 13 jaar loopbaanbegeleider geweest bij de Universiteit Utrecht (UU), 10 jaar studentenbegeleider en (wo/hbo) docententrainer bij het Centrum voor Studiekeuze (tussen 2007 en 2017 was dit een samenwerking van de HU en de UU). Ik ben nu fulltime trainer via mijn eigen bedrijf voor het vo, mbo, hbo en wo. 

Mijn expertise is de psychologie achter communicatie; intenties, taal, een scala aan mogelijke interventies in gedrag en het effect daarvan op relaties en je eigen welzijn. Dit heb ik samengevoegd en vertaald naar ‘De psychologie achter communicatie’. Tevens weet ik veel over het studiekeuzeproces en de specialistische gespreksvoering daarover, wat zich vertaalt naar de training ‘de decaan als loopbaanbegeleider’.

Mensen in het onderwijs hebben echt hart voor de leerling. Ze delen veel aan leerlingen uit; bedding, erkenning, vertrouwen, stimulans. Mijn plezier in werk zit in het faciliteren van deze professionals. Ook zij hebben namelijk bedding, voeding, inspiratie nodig. Juist vanuit een andere hoek dan onderwijs. Onderwijs gaat wat mij betreft namelijk in de basis over contact. Pas wanneer dat klopt, kan er geleerd worden. Ik wil begeleiders in het onderwijs daar meer over leren; hoe werkt dat contact, wat doe jij daarin al goed en hoe komt dat en daar waar het beter kan: hoe optimaliseer je dat? Zodat zij ten eerste hun eigen welzijn kunnen optimaliseren. En vervolgens (dus) nog meer kunnen uitdelen aan leerlingen. Met aanzienlijk vergroot bewustzijn op de aanzienlijke impact van hun handelen.

Als ik een inspirator moet noemen is dat Einstein. Hij was meester in het stellen van vragen, vol verwondering en onderzoek. Niets is vanzelfsprekend. Durf je je te blijven verwonderen, de wereld in te kijken met de grote ogen van een kind? De wereld ziet er dan zoveel ruimer uit en blijft dan een wonderbaarlijke plek. Bovendien blijf je je door vragen steeds bewegen, ontwikkelen, leven.

Wat heb je zelf geleerd en wil je graag overbrengen?

Of het nou po of het wo betreft of alles daar tussenin: in het onderwijs werken heel veel mensen met een groot hart voor hun leerling/student. En ook: normativiteit is in het onderwijs nog een bepalende toon. Dat is ten nadele van de relatie tussen leerling en begeleider/docent en van de intrinsieke motivatie van de leerling. En ook van de deelnemers… Meer ruimte, lucht voor eigen inbreng, leerwensen, welbevinden; het werkelijk elkaar zien en horen, dat is wat mij betreft DE essentie van onderwijs.

Zelf zou ik nog wel willen leren om een minder hoge lat te hanteren voor de opbrengst van een cursusdag. Ik kom altijd tijd te kort, want er valt zoveel uit te wisselen, te delen en toe te passen… Ik wil de deelnemers dan ook meegeven: je kunt meer dan je zelf denkt. En: je hoeft niet alles te kunnen/beheersen. Respecteer het denkvermogen en capaciteiten van de ander en faciliteer daar waar het je rol is. Professionaliseren kan een feestje zijn! Ik probeer begeleiders mee te geven hoeveel verschil zij werkelijk (kunnen) maken voor elke leerling. Wat daarin allemaal al goed gaat en, bij wensen tot groei, hoe zij dit zelf kunnen realiseren.

Waarom geef je trainingen bij BiOND?

Onderwijsbegeleiders hebben veel in huis en hart voor de leerling. Graag faciliteer ik hen en help bewustwording te creëren. Ook door specifieke kennis en concrete gereedschappen aan te reiken, verbeterd hun welzijn en plezier in werk en kunnen ze (nog) meer uitdelen aan leerlingen.  

Daarnaast vind ik het leuk om aan decanen over te dragen hoe studiekeuze werkt, dat keuzebegeleiding een proces is, hoe je daarover het gesprek kunt voeren, wat de rol van de decaan en die van de leerling is en welke speelse, diverse werkvormen er zijn om in een meer diepgaand gesprek te komen met de leerling. Decanen ontspannen wanneer ze ervaren wat daarin (niet) hun rol is en krijgen meer zelfvertrouwen en lol in het werk.

Volg Leonore online

Via haar LinkedIn-profiel of via haar website.