Gezina Topper

Met effectieve interventies werk ik systematisch en slagvaardig toe naar een systeem dat de jongere daadwerkelijk vooruit helpt in leren en leven op verschillende niveaus en binnen verschillende geledingen.

Gezina Topper is GZ-psycholoog NIP, Schoolpsycholoog. Haar werkterrein bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid.

Gezina is altijd werkzaam geweest in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij is nu werkzaam op de Fritz Redl school in Utrecht waar zij inhoudelijk begeleiding biedt en casus- en procesregie voert.

Ze is bedreven in het maken van integrale analyses voor jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijsproces.  Daarnaast geeft ze het vak ‘Samenwerking in schoolcontext’ bij de RINO groep voor de Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Ook is Gezina vice-voorzitter van de ledenraad van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP).