Online Leertraject LOB: van visie naar plan en uitvoering (vo)

Onder begeleiding van een persoonlijke coach

Het Online Leertraject LOB is een compleet leertraject waarin je met praktijkgerichte opdrachten een visiedocument ontwikkelt voor jouw school. Met het plan van aanpak dat hieruit voortkomt, zorg je ervoor dat LOB een prominente en structurele plek krijgt bij jou op school. Doordat het leertraject grotendeels online plaatsvindt, kun je eraan werken op de plek en de tijd die jou het beste uitkomt.

Persoonlijke en ervaren coach

Gedurende het online leertraject word je begeleidt door een ervaren coach. De coach helpt je om de modules te doorlopen, geeft adviezen hoe je de opdrachten kunt aanpakken en geeft feedback over de gemaakte opdrachten.

Draagvlak op jouw school

Tijdens de opdrachten betrek je ook docenten en het onderwijsmanagement. Hierdoor creëer je het draagvlak dat nodig is om het plan in de school te borgen. Je leert alle ins en outs over de verschillende elementen van LOB, waardoor jij de expertrol op je kunt nemen en het draagvlak voor LOB kunt vergroten.

Inhoud: acht modules

Het Online Leertraject LOB stelt de volgende vragen centraal: waar staan wij als school met LOB en waar willen wij naar toe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs?

Het Online Leertraject LOB is opgebouwd uit acht modules:
• Module 1: Naar een visie op LOB
• Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
• Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
• Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
• Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
• Module 6: Competenties en professionalisering
• Module 7: Ouders betrekken bij LOB
• Module 8: Plan van aanpak LOB

Elke module bestaat uit een theoretisch deel met praktijkvoorbeelden, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een afrondende opdracht. Via de modules wordt toegewerkt naar een gedegen visiedocument met volledig plan van aanpak voor LOB op jouw school.

Losse modules

Het is ook mogelijk om één of meerdere losse modules te volgen onder begeleiding van een coach. Via het onderstaande contactformulier kun je aangeven waar je interesses liggen. Academiecoördinator Kristella Hak denkt met je mee om voor jou de ideale mix van modules te creëren .

Bekijk hier een preview

Ben je benieuwd wat de verschillende modules precies inhouden? Bekijk hier dan een preview met uitgebreide inhoud per module.

Hoe werkt het?

Je wordt aan een persoonlijke coach gekoppeld. Na een face-to-face afspraak werk je zelfstandig aan de modules op tijden die je zelf uitkomen en krijg je na elke module online feedback van je coach.

Studielast

Je kunt op elk moment in het (school)jaar aan het leertraject beginnen en vanaf de start een individueel tijdstraject doorlopen. Per module ben je ongeveer vier uur kwijt aan het doornemen van het materiaal en het beantwoorden van de verdiepingsvragen. Het maken van de afrondende opdracht vraagt per module ongeveer acht uur. Elke module heeft een optionele praktijkopdracht die bedoeld is om samen met collega’s op school uit te voeren. Zo’n praktijkopdracht vraagt een tijdsinvestering van ongeveer acht uur. Al met al moet je rekening houden met een studiebelasting van vier uur per week en dat gedurende ongeveer negen maanden.

Resultaten

• Je hebt kennis van alle belangrijke aspecten die bij LOB een rol spelen
• Je hebt een visiedocument met daaraan gekoppeld een volledig plan van aanpak voor LOB in jouw school

Doelgroep

Het Online Leertraject LOB is geschikt voor decanen en LOB-coördinatoren met minimaal 1 jaar ervaring in het vo (vmbo, havo, vwo). Je moet op LOB-gebied een flinke stap vooruit willen zetten. Dat geldt ook voor de schoolleiding. Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van het leertraject en de implementatie van de resultaten ervan.

Voorkennis

Basiskennis van de verschillende aspecten van LOB is gewenst.

Suggesties voor voorbereiding

Basiscursus startende decanen
Gratis online kennismaking met LOB 

Trainer

Yvonne Mulders

Kosten

Compleet Online leertraject
€1195,- voor leden van BiOND
€1295,- voor niet-leden

Losse module:
€215,- voor leden van BiOND
€260,- voor niet-leden

Contact & aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen over het Online Leertraject LOB? Neem dan contact met ons op via

academie@biond.nu
030 – 760 9 760